"Μηλέικα Νέα"

Με την παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να δηλώσουμε τον έντονο προβληματισμό των μελών μας, επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται  στο νησί μας, σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση της καταβολής στους δικαιούχους του «μεταφορικού ισοδύναμου» για το Β' εξάμηνο του έτους 2022.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθιστά ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε οι νησιωτικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 

Παρακαλούμε να προβείτε  σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν το ταχύτερο δυνατό στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα σχετικά χρηματικά ποσά του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β  Μήλου

Ο πρόεδρος

Μάλλης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας

Νίνος Ε Αντώνιος