"Μηλέικα Νέα"

Η IMERYS S.A. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη δημιουργία ειδικών λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή μέσω ορυκτών. Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι 16.000 εργαζόμενοι της IMERYS ανά τον κόσμο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να εξελιχθούν.

Για τις εγκαταστάσεις μας στην Μήλο ζητείται για εργασία στον Ποιοτικό Έλεγχο, εργατοτεχνικό προσωπικό

Αντικείμενο εργασίας

 • Δειγματοληψίες μπεντονίτη στο πεδίο
 • Παραλαβή και προετοιμασία δειγμάτων μπεντονίτη για αναλύσεις
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων και τήρηση αρχείων ελέγχων

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άδεια οδήγησης (Β ερασιτεχνική)
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Άριστη κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
 • Δυνατότητα για χειρωνακτική εργασία
 • Δυνατότητα για εργασία και σε εξωτερικό χώρο
 • Πιστή τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφαλείας της Imerys και του ΚΜΛΕ
 • Να είναι συνεργάσιμοι και να μπορούν να εργαστούν σε ομάδες

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fotini.roussou@imerys.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα επικοινωνήσουμε μόνο με όσους υποψηφίους έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση.

IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.