"Μηλέικα Νέα"

Το Φεστιβάλ «Από Τη Θάλασσα» συνεχίζεται με την παράσταση «La Bambola» (Η Κούκλα). Η παράσταση δημιουργήθηκε από την ομάδα χορού «Adarte» (Σιέννα Ιταλίας) στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος «Woman Made». Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα αξιοποίησης, διάδοσης και υλοποίησης διεθνών γυναικείων χορογραφικών παραγωγών. [For english and italian scroll down the article...]

Ξεκινώντας από την Ιταλία, τα έργα ακτινοβολούν με ισχυρό όραμα προς την κατεύθυνση άλλων 8 χωρών, με στόχο την επίτευξη κοινών στόχων όπως η τοποθέτηση των γυναικών σε κορυφαίους και ισχυρούς ρόλους στα εργασιακά πλαίσια, η υπέρβαση ενός στείρου κοινωνικού ανταγωνισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών, το ξεπέρασμα παγιωμένων προκαταλήψεων και έμφυλων στερεότυπων. Tο Διεθνές Κέντρο Χορού & Θεάτρου Μήλου έχει την τιμή να είναι ο οργανισμός – υποστηρικτής του Προγράμματος, και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή των σπουδαστριών χορού του Δημοτικού Σχολείου Μήλου με καθηγήτρια τη Φιλιώ Λούβαρη (Μελίνα Αλεξανδράκη, Δήμητρα Αποστολάκου, Εριέττα Κασαπίδου, Κυριακή Κυρίτση, Μαριλία Μάλλη, Ελευθερία Μπάτσι, Κυριακή Πετράκη, Χρυσούλα Πρεβενά, Αγγελική Τζαμπαζάκη, Δέσποινα Τζαμπαζάκη), ενώ θα ακολουθήσει συμμετοχική συζήτηση με το κοινό και παρουσίαση του Προγράμματος.

Πότε: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 στις 21.00 Πού: Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος», Αδάμαντας

Τιμή εισιτηρίου εισόδου: 8,00 ευρώ, 5,00 ευρώ (άτομα έως 18 ετών), Δωρεάν για ανέργους και ΑΜΕΑ

Λίγα Λόγια για το έργο: Το “LA BAMBOLA” είναι μια ποπ - ονειρική νωπογραφία αφιερωμένη στις γυναίκες και στα γυναικεία στερεότυπα που καθορίζουν το σύστημα αξιών των κοινωνικών μας συνηθειών. Στη σκηνή, το σώμα μιας γυναίκας περνά από διαφορετικές διαθέσεις, ενσαρκώνοντας την ευθραυστότητα, τη δύναμη, την τρυφερότητα, την επιθυμία, τον φόβο και την επιθετικότητα, ένας ύμνος στο θάρρος και στην επιθυμία του «είναι». Η παράσταση προσφέρει μια σειρά από εμβληματικές εικόνες που αφηγούνται τη συνεχή και σταθερή ανθρώπινη μεταμόρφωση που είναι πολύ δύσκολο να εγγραφεί σε μια δογματική ταξινόμηση. Το LA BAMBOLA μεταφέρει το κοινό στην ιδέα ότι ο γυναικείος και ο ανδρικός κόσμος είναι υγροί χώροι και σε έναν πιθανό και απαραίτητο αρμονικό διάλογο μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. “Δεν είμαι απλώς γυναίκα ή απλώς άντρας, είμαι ταυτόχρονα πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες, πολλά μέρη, ζώα, πόλεις, χώρες, οικογένειες, αναμνήσεις, συναισθήματα, αντικείμενα και άνθρωποι. Μιλάω για πραγματικότητες που γνωρίζω, αλλά και για άγνωστα και ανεξερεύνητα τοπία που ανοίγουν νέες ταυτότητες στη δική μου φαντασία, αποκαλύπτοντας νέους κόσμους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος “(Francesca Lettieri).

Σύλληψη, Χορογραφία, Σκηνοθεσία: Francesca Lettieri Ερμηνεύτρια: Giulia Gilera Κοστούμια: Sonia Sartoria Φωτογραφίες: Simone Falteri Βοηθός Παραγωγής και Οργάνωση: Anna Estdahl  Παραγωγή: Ομάδα ADARTE με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού Ιταλίας και της Περιφέρειας της Τοσκάνης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “Από Τη Θάλασσα» Παραγωγή: Διεθνές Κέντρο Χορού & Θεάτρου Μήλου Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φιλιώ Λούβαρη Επιστημονική Συνεργάτης / Αρχιτέκτονας: Luisa Ayala Φωτογράφος: Απόστολος Ζαχαράκης Τεχνικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Πουλημένος (Vision & Sound) Βιντεολήπτες: Στρατός Τσιαλίκης, Γιάννης Πρεβενάς Βοηθός Παραγωγής: Στέλιος Ζούλιας Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Μηλέικα Νέα, Κοινή Γνώμη Χορηγοί (Μέχρι στιγμής): Milos Cove, Corali Hotel, SEAJETS, Λούβαρης «Αξίες», Sea Sun Sophia Travel, Riva Travel, Μαρία Κολιαράκη Υποστηρικτές: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μήλου. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μήλου, ενώ αναμένεται η αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

* Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/FromTheSeaMilosFestival, και 6976 778 463

la bambola milos 2022

(ENG) Milos actively participates in the International Art Program WOMAN MADE to eliminate gender discrimination

"From the Sea" Festival continues with the performance "LA BAMBOLA" (The Doll). The show was created by the dance company ADARTE (Siena, Italy) in the framework of the very important International Program "WOMAN MADE" and the International Center of Dance & Theater of Milos has the honor to be the Greek partner in it.

The performance will end with the participation of the dance students of the Primary School of Milos with teacher Filio Louvari (Melina Alexandraki, Dimitra Apostolakou, Erietta Kasapidou, Kyriaki Kyritsi, Marilia Malli, Eleftheria Batsi, Kyriaki Petraki,  Chrysoula Prevena, Aggeliki Tzmbazaki, Despoina Tzampazaki), while an experiential discussion with the public and a presentation of the Program will follow.

When: Friday, July 1, 2022, at 21.00 Where: Milos Conference Center “Georgios Iliopoulos”, Adamas

Tickets prices: 8,00 euros, 5,00 euros (until 18 years old), Free entrance for unemployed and disabled people.

Concept: “LA BAMBOLA” is a pop-dreaming fresco dedicated to women and to female stereotypes that define the values system of our social habits. On the stage, a woman's body goes through different moods, embodying fragility, strength, tenderness, desire, fear and aggression a hymn to courage and to the desire of “being”. The show offers a succession of iconic images telling the continuous and constant human metamorphosis which is very difficult to inscribe in a dogmatic classification. LA BAMBOLA brings the audience to the idea that the female and the male worlds are liquid spaces and to a possible and necessary harmonious dialogue in between those two worlds. "I am not just a woman or just a man, I ‘m at the same time many women and many men, many places, animals, cities, countries, families, memories, emotions, objects and people. I ‘m talking about realities that I know, but also about unknown and unexplored landscapes opening new identities to my own imagination, revealing new worlds of the past, of the present and of the future” (Francesca Lettieri).

Concept, Choreography, Direction: Francesca Lettieri Dancer: Giulia Gilera Costumes: Sonia Sartoria Photo: Simone Falteri Coordination & Organization: Anna Estdahl Production: ADARTE Company, with the support of the Italian Minister of Culture and of the Toscany Region.

francesca lettieri milos 2022

(ITA) Milos partecipa attivamente all'International Art Program WOMAN MADE

per eliminare la discriminazione di genere

Il Festival "Dal Mare" prosegue con lo spettacolo "LA BAMBOLA". Lo spettacolo è stato ideato della compagnia di danza ADARTE (Siena, Italia) nell'ambito dell'importantissimo Programma Internazionale "WOMAN MADE" e il Centro Internazionale di Danza e Teatro di Milos ha l'onore di essere il partner greco in esso.

Lo spettacolo si concluderà con la partecipazione degli allievi di danza della Scuola Primaria di Milos con la maestra Filio Louvari (Melina Alexandraki, Dimitra Apostolakou, Erietta Kasapidou, Kyriaki Kyritsi, Marilia Malli, Eleftheria Batsi, Kyriaki Petraki, Chrysoula Prevena, Aggeliki Tzambazaki, Despoina Tzampazaki), mentre seguirà un confronto esperienziale con il pubblico e una presentazione del Programma.

Quando: Venerdì 1° luglio 2022 ore 21.00 Dove: Centro Congressi di Milos “Georgios Iliopoulos”, Adamas

Costo biglietto d'ingresso: 8,00 euro, 5,00 euro (persone fino a 18 anni), Gratuito per disoccupati e disabili

Concetto della coreografia:LA BAMBOLA” è un affresco pop-onirico dedicato alle donne e agli stereotipi femminili che definiscono il sistema di valori delle nostre abitudini sociali. Sulla scena il corpo di una donna attraversa stati d’animo diversi incarnando allo stesso tempo fragilità, forza, tenerezza, paura, aggressività e desiderio, un inno al coraggio  e alla voglia di “essere”. Lo spettacolo propone una carrellata di immagini iconiche che si avvicendano nello spazio teatrale e che raccontano la continua e costante metamorfosi umana difficilmente iscrivibile in una classificazione dogmatica. LA BAMBOLA approda all’idea che il mondo femminile e quello maschile sono spazi liquidi tra cui un dialogo  armonico è possibile e necessario. “Non sono un’ unica donna o un unico uomo, sono allo stesso tempo tante donne e tanti uomini, sono luoghi, animali, città, paesi, famiglie, memorie ,emozioni, oggetti e persone che conosco, ma sono anche realtà a me sconosciute, inesplorate e mai viste a cui accede la mia stessa immaginazione  rivelando identità del passato, del presente e del futuro”(Francesca Lettieri).

Ideazione, Regia e Coreografia: Francesca Lettieri Interprete: Giulia Gilera Musica: Artisti Vari Realizzazione Costumi Originali: Sonia Sartoria Foto di Scena: Simone Falteri Assistente di Produzione e Organizzazione: Anna Estdahl  Produzione: Compagnia ADARTE Progetto WOMAN MADE con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali Progetto speciale WOMAN MADE e Regione Toscana-Spettacolo dal Vivo

Φωτογραφίες /  Photos: 

Cover: The Choreographer Francesca Lettieri by Simone Falteri

Middle:The Dancer Giulia Gilera by Yohanna Blikman, Poster by Filio Louvari

End: The Choreographer Francesca Lettieri by Simone Falteri

ADARTE Story from ADARTE on Vimeo.