"Μηλέικα Νέα"

Η IMERYS S.A είναι παγκόσμιος ηγέτης στη δημιουργία ειδικών λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή μέσω ορυκτών. Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι 16.000 εργαζόμενοι της IMERYS ανά τον κόσμο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να εξελιχθούν.

Για τις εγκαταστάσεις μας στην Μήλο ζητείται για εργασία στα εργοστάσια επεξεργασίας Μπεντονίτη και Περλίτη εργατοτεχνικό προσωπικό.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες:

  • Επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ικανότητα αντίληψης της λειτουργίας των εργοστασίων και δυνατότητα για σωματική εργασία
  • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
  • Δυνατότητα για εργασία σε κυλιόμενες βάρδιες
  • Άδεια οδήγησης (Β ερασιτεχνική)
  • Πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας της Imerys και του ΚΜΛΕ
  • Τεχνική εκπαίδευση ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και βασικές γνώσεις Η/Υ θα εκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fotini.roussou@imerys.com

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα επικοινωνήσουμε μόνο με όσους υποψηφίους έχουν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις.