"Μηλέικα Νέα"

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο έργων που εκπονούνται από το Τμήμα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών, χαρτογραφεί τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας συμπληρώνοντας τη γεωλογική εικόνα της χώρας.

Κλιμάκιο ερευνητών της Αρχής αποτελούμενο από τους Δρ. Άδωνι Φωτιάδη (γεωλόγο), Δρ. Ιωάννη Βακαλά (γεωλόγο) και τον κ. Γεώργιο Ευθυμίου (εργοδηγό), εκπόνησε εργασίες γεωλογικής χαρτογράφησης σε νησίδες και βραχονησίδες του Μυρτώου Πελάγους και του νησιωτικού συμπλέγματος της Μήλου. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε η γεωλογική χαρτογράφηση των νησίδων και βραχονησίδων: Φαλκονέρα, Παξιμάδι, Αντίμηλος, Πολύαιγος, Ανάνες, Μικρή & Μεγάλη Ακράδια.

Η γεωλογική μελέτη πεδίου για την αναφερόμενη νησιωτική συστάδα συνοδεύτηκε από γεωλογικές τομές, δειγματοληψίες και τεκτονικές μετρήσεις. Για την ορθότερη χαρτογραφική απεικόνιση πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές εργασίες λήψεως πολλαπλών εικόνων με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Drone) σε επιλεγμένες πτητικές διατομές, τα δεδομένα των οποίων θα εμπλουτίσουν το υπό προετοιμασία γεωλογικό φύλλο.

Οι έρευνες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των έργων: «Γεωλογική χαρτογραφική απεικόνιση νησίδων και βραχονησίδων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Πελάγους για τη συμπλήρωση του υπάρχοντος ψηφιακού Βασικού Γεωλογικού Χάρτη της Ελλάδας σε κλίμακα 1:50K» και «GEOINFRA - Δράσεις γεωλογικών χαρτογραφήσεων Ελλάδας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας».

Φώτο 1: Βραχονησίδες Ανάνες: Σκελετικό ηφαιστειακό οικοδόμημα πολλαπλών φλεβών, ρυοδακιτικής-ρυολιθικής σύστασης.

ananes vraxonisides milos

Φώτο 2: Αντίμηλος

antimilos eagme milos

Φώτο 3: Βραχονησίδα Ακράδια, Πρισματική-στηλοειδής κατάτμηση σε εξάγωνα

akradia eagme milos