"Μηλέικα Νέα"

Σας ενημερώνουμε ότι οι τίτλοι απόλυσης και οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου μας θα παραδίδονται στους γονείς και κηδεμόνες αυτών, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 – 14:00

Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/μαθητριών της Α΄ τάξης

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 – 14:00

Οι έλεγχοι επίδοσης και οι τίτλοι επίδοσης των μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30 – 14:00

Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/μαθητριών της Β΄ τάξης

Παρακαλείσθε να τηρήσετε το παραπάνω ωράριο, επειδή το κτίριο του ΕΠΑΛ Μήλου χρησιμοποιείται όλες τις ημέρες ως εξεταστικό κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.