Μήλος

"Μηλέικα Νέα"

ydreysh

Πριν λίγες μέρες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου για την ψήφιση του Προϋπολογισμού 2019, ο δήμαρχος Μήλου κ.Γεράσιμος Δαμουλάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή Μήλου, παρά τις δραματικές περικοπές των χρηματοδοτήσεων στους Δήμους, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ορθολογική διαχείριση των οικονομικών και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, διατηρεί για ακόμη μια χρονιά, χωρίς καμία αύξηση τα ανταποδοτικά τέλη». Πέντε μέρες αργότερα ανανκοινώνεται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» ότι άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε δήμους μέσα από μία νέα πρόσκληση του ΦιλόΔημου που αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, από το υπουργείο Εσωτερικών για τη βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης.

Με τη νέα πρόσκληση θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση που θα εξυπηρετούν τουλάχιστον 30.000 υδρόμετρα.

Η χρηματοδότηση αφορά σε δράσεις σε εξωτερικά υδραγωγεία, διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές αποθήκευσης νερού κλπ), εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού, καθώς και δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των παραπάνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης.

Να σημειωθεί ότι, από τα τέλη Νοεμβρίου βρίσκεται σε φάση ενεργοποίησης, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, άλλη μία πρόσκληση του ΦιλόΔημου για αντιπλημμυρικά έργα σε περιφέρειες και δήμους, με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 130 εκατομμύρια προορίζονται για τις 13 περιφέρειες (10 εκατ. ευρώ έκαστη).

Κύκλοι του υπουργείου Εσωτερικών επισήμαναν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η προσπάθεια για την οικονομική ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης συνεχίζεται συστηματικά με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη δίκαιη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τονίζουν, ακόμα, ότι εκτός από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία σαφής και αδιαμφισβήτητη αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τις περιφέρειες και τους δήμους -στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ενώ στους προϋπολογισμούς του 2013, του 2014 και του 2015 (καταρτίστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά) δεν προβλέπονταν τίποτα για να τις επενδυτικές δαπάνες των περιφερειών, το 2017 οι πόροι για αυτό το σκοπό έφθασαν στα 32 εκατ. ευρώ και το 2018 δόθηκαν 70 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τα περί μείωσης των ΚΑΠ στον προϋπολογισμό του 2019, με αφορμή τη μεταφορά της υποχρέωσης για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τους δήμους στον ΟΠΕΚΑ, ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών έχει κάνει λόγο για παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παραθέσει, η δαπάνη για την καταβολή των επιδομάτων αυτών το 2018 από τους δήμους ανέρχεται περίπου στα 678 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των φετινών επιχορηγήσεων των δήμων μέσω των ΚΑΠ (2.402 εκατ. ευρώ), για τις λειτουργικές και τις επενδυτικές δραστηριότητές τους προορίζονται τα 1.723 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα ήταν απλώς μεταβιβαστική πληρωμή στους δήμους για να καταβάλλουν τα προνοιακά επιδόματα.

Το 2019 το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.760 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπάρχει πραγματική αύξηση των ΚΑΠ κατά 37 εκατ. ευρώ, ενώ οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι το πραγματικό όφελος για τους δήμους είναι ακόμα μεγαλύτερο, αν συνυπολογιστεί και το ότι οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που οι δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να αφιερώσουν για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων τώρα απελευθερώνονται και μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες.

Άλλες 250 προσλήψεις για τα «Παρατηρητήρια Δόμησης» στις περιφέρειες

«Η προσπάθεια για την ενίσχυση των περιφερειών δεν περιορίζεται μόνο σε χρηματοδοτήσεις, αλλά και σε στοχευμένες προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους», σημειώνουν στο υπουργείο Εσωτερικών και θυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει 250 επιπλέον προσλήψεις για τη λειτουργία του νέου θεσμού των «Παρατηρητηρίων Δόμησης», που είναι μηχανισμός ελέγχου της πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης.

Οι προσλήψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις 1.500 προσλήψεις που θα γίνουν με βάση ένα τριετές πρόγραμμα στο οποίο έχουν συμφωνήσει τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θα ξεκινήσει στις αρχές του 2019. Προτεραιότητα είναι η κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικό προσωπικό και η αποτελεσματική στελέχωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ, με βάση τις ακριβείς ανάγκες που θα προσδιορίσουν οι ίδιοι οι φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον 30 εκατ. ευρώ για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να στηρίξει τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε ένα τρίτο επίπεδο, αυτό της αναδιοργάνωσης και του λειτουργικού τους εκσυγχρονισμού, με ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τρεις Δράσεις. Η πρώτη Δράση «Απλούστευση και Προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού - Πιλοτική λειτουργία» στοχεύει στο σχεδιασμό ενός σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας, μέσω της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής σε συγκεκριμένους ΟΤΑ που θα επιλεχθούν, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η υλοποίηση αυτής της Δράσης έχει ξεκινήσει τον Μάιο του 2018, με χρονικό ορίζοντα τους 24 μήνες. Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν η Δράση 2 «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού» και η Δράση 3 «Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 9 Απριλίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας στη Μήλο +

  Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μηλέικη κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας. Η άτυχη συμπολίτης μας μεταφέρθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • 1
 • 2