"Μηλέικα Νέα"

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την επιχείρηση Milos Cove Resort για τη δωρεά στην Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.) ενός διασωστικού στρώματος Κενού Spencer Res-Q-Matt Plus, το οποίο είναι ένα επαγγελματικό στρώμα ακινητοποίησης και μεταφοράς πολυτραυματία, με αυξημένη μηχανική αντοχή για χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Κάθε κίνηση δωρεάς και ενίσχυσης του εξοπλισμού μας, καθιστά την ομάδα μας ακόμα καλύτερα οργανωμένη και εξοπλισμένη να αντιμετωπίσει περισσότερα περιστατικά, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας του τόπου και των συμπολιτών μας!

Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.)