"Μηλέικα Νέα"

Από το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022 θα βρίσκεται στη Μήλο συγκρότημα γεωλογικής εταιρείας ανόρυξης υδρογεωτρήσεων και γεωτρήσεων γεωθερμίας.

Όλες οι κατασκευές γίνονται με αυστηρή εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών, καλύπτονται από δεκαετή εγγύηση κατασκευαστικής λειτουργίας, από αντιδιαβρωτικά υλικά και οι εργασίες επιβλέπονται πάντα από έμπειρο γεωλόγο.

Καλύπτεται όλο το εύρος διαμέτρων και βαθών όπως επίσης διατρήσεις είτε με θετική κυκλοφορία πολτού μπεντονίτη είτε με χρήση αφρού και αέρα, ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους. Ακόμα καλύπτεται και ο εξοπλισμός από υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα (ηλεκτρολογικές εργασίες κλπ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973999600, 6973999602, 6973999598