"Μηλέικα Νέα"

Οι παγκόσμιες επιχειρηματικές κοινότητες επανεξετάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο σε σχέση με την κυκλική οικονομία και την βιωσιμότητα. Τα «Μηλέικα Νέα» παρουσιάζουν σήμερα και σας καλούν να συμμετάσχετε στην έρευνα με τίτλο «Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας: Η περίπτωση της Μήλου» που υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, με έμφαση τις επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας, για την εφαρμογή ή πρόθεση ανάπτυξης πρακτικών προς την κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας ή/και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Θα χρειαστούν λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας!

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο παραδοτέο της Α’ υποδράσης «Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης» του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας: Η περίπτωση της Μήλου» που υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα δημοσιευθούν από τα «Μηλέικα Νέα».

Συνιστάται η έρευνα να πραγματοποιηθεί από υπολογιστή/λάπτοπ (περιβάλλον windows), καθώς και η σύνδεση με gmail λογαριασμό.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα «Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας: Η περίπτωση της ΜΗΛΟΥ» πατήστε στον σύνδεσμο εδώ…

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα για την «Κυκλική Οικονομία» πατήστε στον σύνδεσμο εδώ…

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα για τον «Γεωργοκτηνοτροφικό κλάδο» πατήστε στον σύνδεσμο εδώ…