"Μηλέικα Νέα"

plakes

Επιστολή Πλακιώτικης Ένωσης στο Δήμο Μήλου για την ασφαλτόστρωση

«Σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων των Πλακών που εκφράστηκε και στη συνέλευση της 27/5/2017 για την κακή ποιότητα της ασφαλτόστρωσης που έγινε πριν ένα περίπου χρόνο στον κεντρικό δρόμο των Πλακών. Η ακαταλληλότητα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για δομημένο περιβάλλον (χοντρό χαλίκι) δημιούργησε ένα άθλιο οδόστρωμα μπροστά στις πόρτες των σπιτιών. Τα συνεργεία του εργολάβου δεν έκαναν την απαραίτητη προσπάθεια για την μερική έστω αποκατάσταση των προβλημάτων.( πχ απόφραξη φρεατίων ύδρευσης και ρεύματος, δημιουργία ασφάλτινων όγκων μπροστά στις πόρτες των σπιτιών). Οι ίδιοι οι κάτοικοι το προσπαθούν ακόμα και σήμερα…

Επισημαίνοντας τις ευθύνες του επιβλέποντος μηχανικού του έργου, διατυπώνουμε το αίτημα της συνέλευσης των κατοίκων των Πλακών για την απόξεση, αντικατάσταση αυτού του οδοστρώματος με άλλο κατάλληλο που θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί εξ’ αρχής.

Αναμένουμε την ενημέρωσή μας για τις ενέργειες σας.»

Επιστολή Πλακιώτικης Ένωσης στο Δήμο Μήλου για την παιδική χαρά

«Θέλουμε με αυτή μας την επιστολή να ζητήσουμε την ενημέρωσή μας για το ζήτημα της παιδικής χαράς στις Πλάκες. Το αίτημα μας αυτό γίνεται μετά από τη σχετική απόφαση της συνέλευσης των κατοίκων των Πλακών στις 27/5/2017.

Γνωρίζουμε τις διαστάσεις του θέματος με τις επιταγές του νόμου για τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ώστε να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας παιδικής χαράς. Είχαμε μάλιστα απευθυνθεί με επιστολές μας στο Δήμο Μήλου εδώ και πολλά χρόνια (14/10/2013 και 20/1/2015).

Σε αυτές προτείναμε ενδεχόμενες λύσεις για την λειτουργία της παιδικής χαράς. Δυστυχώς από τότε όχι μόνο δεν είχαμε απάντηση αλλά δεν έγινε και καμιά ενέργεια από τον Δήμο για την επίλυση του ζητήματος.

Σήμερα σας ζητούμε να μας ενημερώσετε υπεύθυνα για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε, όπως και το χρονοδιάγραμμα τους για την επαναλειτουργία της παιδικής χαράς των Πλακών σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες από τον νόμο προδιαγραφές ασφαλείας.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επικοινωνία αλλά και υποστήριξη μας σε αυτό το σκοπό.»