"Μηλέικα Νέα"

Σήμερα, Δευτέρα 11/10/2021 οι εκπαιδευτικοί απεργούμε. Δεν θέλουμε να αξιολογηθούμε, θα έλεγε κάποιος. Λάθος! Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε εναντίον της αξιολόγησης!

Άλλωστε, καθημερινά, αξιολογούμαστε από τους μαθητές, τους γονείς, τους συναδέλφους, τον/η διευθυντή/ντρια και από όλη την τοπική κοινωνία. Καθημερινά, δίνουμε την ψυχή μας μέσα στην τάξη και εισπράττουμε την αγάπη των μαθητών μας.

Σήμερα, λοιπόν, απεργούμε γιατί αυτό που βιώνουμε δεν γίνεται ν’ αποτυπωθεί, να καταγραφεί σε πλατφόρμες, να κριθεί από έναν ή πολλούς αξιολογητές, να βαθμολογηθεί, να δημοσιοποιηθεί για να συγκριθεί με αυτό που βιώνουν άλλοι εκπαιδευτικοί σε άλλα σχολεία. Απεργούμε γιατί δεν συναινούμε να κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία σε «καλά» και «κακά» γεγονός που θα επιφέρει μεγάλες κοινωνικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών.

Αντιστεκόμαστε για να μη γίνουν τα σχολεία μας επιχειρήσεις που θα χρειάζονται χορηγούς για να λειτουργήσουν, για να μη γίνουν οι γονείς πελάτες και τα παιδιά μας προϊόντα. Αντιστεκόμαστε για να μην αποδομηθεί το δημόσιο σχολείο και ο ανθρωποκεντρικός, παιδαγωγικός του χαρακτήρας που παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές.

Υπερασπίσου το παιδί,

γιατί αν γλιτώσει το παιδί

υπάρχει ελπίδα!

«Κάποτε θα ‘ρθουν να σου πουν»

Στίχοι : Λευτέρης Παπαδόπουλος

Ομάδα Εκπαιδευτικών Μήλου