"Μηλέικα Νέα"

geniko-lykeio

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του ΓΕ.Λ. Μήλου αλλά και οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου που δικαιούνται πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, να προσέλθουν στο γραφείο του ΓΕ.Λ. Μήλου και να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2017, εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν στο ΓΕ.Λ. Μήλου ή αυτό αποτελεί το πλησιέστερο ΓΕ.Λ. στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, έως και την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, προσκομίζοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου τους και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, για την πιστοποίηση των στοιχείων τους. Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι δεσμευτική και υποχρεωτική και δεν αφορά υποψηφίους για το 10% των θέσεων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, οι οποίοι θα υποβάλουν κατευθείαν Μηχανογραφικό Δελτίο σε προθεσμία που θα οριστεί. Οι φοιτώντες τελειόφοιτοι μαθητές του ΓΕ.Λ. Μήλου έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι πληροφορίες της σχετικής εγκυκλίου για την ανωτέρω Αίτηση- Δήλωση υπάρχουν στον ιστότοπο minedu.gov.grκαι έχουν αναρτηθεί στον εξωτερικό πίνακα ανακοινώσεων του ΓΕ.Λ. Μήλου, από σήμερα Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017, ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.