"Μηλέικα Νέα"

lymata-adamantas

Την έγγραφη αυτοψία του κατέθεσε ο Έπαρχος Μήλου κ.Νικόλαος Βενάκης μέσω της υπηρεσίας Ε.Δ.Υ. της Π.Ε.Μήλου προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου και το Λιμεναρχείο Μήλου διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κατόπιν του (1) σχετικού εγγράφου, αρμόδια υπάλληλος της υπηρεσίας μας Ε.Δ.Υ. πραγματοποίησε αυτοψία στις 26-6-2017 και ώρα 8:00π.μ. στον Αδάμαντα Μήλου και συγκεκριμένα στην εκβολή του ρέματος που καταλήγει στην θάλασσα (πλησίον Ξενοδοχείου Πορτιανή).

Κατά το έλεγχο δεν διαπιστώθηκε εμφανής διαρροή λυμάτων ούτε δυσάρεστες οσμές.

Επίσης δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εμφανούς σωλήνα από τον οποίο να υπάρχει διαρροή λυμάτων.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη στάσιμων νερών άγνωστης προέλευσης (πλησίον της θάλασσας) τα οποία δεν ανέδυαν δυσάρεστες οσμές

Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/τ.β./10-12-1938) δεν επιτρέπεται η ύπαρξη στάσιμων νερών.

Το παρόν αποστέλλεται στον Δήμο Μήλου για την ενημέρωση του και δικές του ενέργειες.

Γνωρίζουμε στους εμπλεκόμενους φορείς ότι η ανεύρεση και απομόνωση οποιασδήποτε πηγής ρυπάνσεως είναι θέμα καθαρά τεχνικό και εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Μ.Ε.Π.

Ο Έπαρχος της Π.Ε.Μήλου

Νικόλαος Βενάκης»

Δείτε το έγγραφο εδώ...