"Μηλέικα Νέα"

«Παρά το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες της Περιφερειακής Αρχής για την ενίσχυση των δομών υγείας και του ΕΚΑΒ των νησιών μας, στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι παγκοίνως γνωστές και αναγνωρισμένες, κάποιοι βρήκαν στον κρίσιμο τομέα της υγείας την ευκαιρία που ζητούσαν για να βγουν από την αφάνεια.

Προσποιούμενοι πλήρη άγνοια για τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει διαθέσει πάνω από 12 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και 1,7 εκατ. ευρώ, μέχρι σήμερα, μόνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, υιοθετούν φωνές που είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, κατηγορούν την Περιφέρεια ότι αντί να διαθέσει χρήματα για την υγεία, τα διαθέτει σε επικοινωνιακή προβολή. Βεβαίως, τους διαφεύγει μια “λεπτομέρεια”, ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει μπει στο στόχαστρο μερίδας αντιπολιτευόμενων ΜΜΕ, που την κατηγορούν ακριβώς επειδή διαθέτει τα κονδύλια προβολής που έχει στη διάθεσή της σε δράσεις ουσίας και όχι σε επικοινωνιακή προβολή! Αυτό και μόνο είναι η καλύτερη απάντηση στους επικριτές της.

Καλώ λοιπόν όλους εκείνους που με καθυστέρηση αποφάσισαν τάχα να ασχοληθούν με την υγεία και να εκμεταλλευτούν με τρόπο αήθη την πανδημία για λόγους δικής τους επικοινωνιακής προβολής, πριν παραβιάσουν ανοιχτές θύρες με ερωτήματα που προ πολλού έχουν απαντηθεί, να φροντίζουν τουλάχιστον να ενημερώνονται.

Σε αυτούς λοιπόν, για μια ακόμη φορά απαντώ:

1.Τα 4.066.000,00 € της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που δήθεν διατίθενται για “επικοινωνιακή προβολή” αφορούν :

α) Όλες τις δράσεις και τα εργαλεία για την τουριστική πολιτική της πρώτης στην Ελλάδα τουριστικής Περιφέρειας (3.085.000,00 €). Μεταξύ αυτών: 18 εκθέσεις, 8 road shows σε νέες αγορές, ψηφιακά εργαλεία, fam trips, μελέτες κτλ για όλα τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Από τα 3.085.000,00 € του Τουρισμού, 1.200.000,00 € προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τα οποία πρόσφατα εγκρίθηκε η διενέργεια του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

β) Δράσεις του Πρωτογενούς Τομέα, ύψους 981.000,00 € . Σε αυτές περιλαμβάνονται 15 εκθέσεις Ελλάδας και εξωτερικού, παραγωγή βίντεο την σύνδεση τουρισμού με την γαστρονομία κτλ. και έρχονται αμέσως μετά την χρονιά που το Νότιο Αιγαίο υπηρέτησε τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.

2.Όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει δαπανήσει μέχρι σήμερα 9.200.000,00 € για την αγορά εξοπλισμού νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, και Περιφερειακών Ιατρείων στα νησιά της.

Έχει χρηματοδοτήσει την προμήθεια 38 ασθενοφόρων για την ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ σε μικρά και μεγάλα νησιά της Περιφέρειας.

Έχει θεσπίσει οικονομικά κίνητρα, αποκλειστικά από ίδιους πόρους , για την χρηματοδότηση 75 γιατρών που υπηρετούν στα νησιά.

Στο παραπάνω ποσό, προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες 1.700.000,00 € για την κάλυψη αναγκών του δημοσίου συστήματος υγείας και την ενίσχυσή του στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Η έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση ήταν μόλις 265.000,00 €. Η διαφορά καλύφθηκε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Συνολικά, άνω των 12 εκατ. € έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην υγεία, μέσα από την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας.

Όσον αφορά το δίκτυο Τηλεϊτατρικής στα νησιά, η Περιφέρεια έχει ήδη χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Υγείας με 1.000.000,00 ευρώ για τον σκοπό αυτό, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020. Εν τω μεταξύ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήδη προσφέρει υπηρεσίες Τηλεϊατρικής μέσω της εφαρμογής που λειτούργησε με την εταιρεία Dr Button.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διοικητική διαδικασία για τις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, που θα επιτρέψουν την άμεση αύξηση του σκέλους του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” που αφορά στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των Νοσοκομείων των νησιών, προκειμένου να αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Κατόπιν αυτών, η κριτική που ασκείται στην Περιφερειακή Αρχή, βασιζόμενη σε ψευδή στοιχεία και συκοφαντίες, είναι όχι μόνο άδικη, αλλά κυρίως κακοπροαίρετη, αν όχι υποβολιμαία.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βάλουν στο στόχαστρο της κριτικής τους την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τουλάχιστον ας φροντίσουν να ενημερωθούν. Είναι το ελάχιστο που οφείλουν να κάνουν.»

Η Έπαρχος Μήλου

Έλλη Χωριανοπούλου

Σχετικό άρθρο: