"Μηλέικα Νέα"

oedim1018

Η Γενική Συνέλευση της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Μήλου (Ο.Ε.Δι.Μ.) δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 06/02/2019 και ώρα 18.00 στα γραφεία της ομάδας στην Κάναβα.

Ανακοίνωση Νο2 

Ταμειακός Έλεγχος της ΟΕΔιΜ

Σήμερα Τετάρτη 30/01/2019 και ώρα 18.00 η ελεγκτική επιτροπή της Ο.Ε.Δι.Μ. που απαρτίζεται από τα μέλη: 

1. Πρεβενά Νικόλαο

2. Κυρίτση Ιωάννη

3. Μπατζάκα Ζαχαρία

και παρουσία άλλων μελών της ομάδας, πραγματοποίησε έλεγχο εσόδων-εξόδων του ταμείου για την περίοδο 11/02/2015 έως 24/01/2019 και βρέθηκαν:

Έσοδα: 6.930€

Έξοδα: 7.048,06€

Υπόλοιπο: -118,06€