"Μηλέικα Νέα"

epal-milou

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες όλων των μαθητών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή προτίμησης προς το ΕΠΑ.Λ. Μήλου για το νέο σχολικό έτος να προσέλθουν στο σχολείο από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου  μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου για να επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο είναι:

1.Πιστοποιητικό γέννησης

2.Φωτοτυπία ταυτότητας

3.Τέσσερις (04) φωτογραφίες

4.Εκτυπωμένο έντυπο ηλεκτρονικής εγγραφής

Μαθητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να υποβάλλουν νέα Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής

Μαθητές που θέλουν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25 μέχρι 29 Ιουνίου) να απευθύνονται στο Διευθυντή του σχολείου, όπου έχουν υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να διαγράψει την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα.

Στην ίδια περίοδο μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και μαθητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφών κατά την πρώτη περίοδο εγγραφών.

Οι παραπάνω μαθητές καλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά από 2 μέχρι 6 Ιουλίου.