"Μηλέικα Νέα"

Ο Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μήλου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Μήλου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 64321/Δ4 που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου (κτίριο «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ», τηλ.22870 22202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 19.10.2020 έως 19.11.2020 στις 2.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών κα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ