"Μηλέικα Νέα"

Στη Μήλο την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Δ./Ε του ΚΥ Μήλου σε «ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ». Παρόντες: Μακρής Κων/νος, Βαλλά Ευμ., Μαρτάκης Γ. Η συνεδρίαση συνεκλήθη κατόπιν προφορικού αιτήματος του κ. Γ. Μαρτάκη, ο οποίος το υπέβαλε στον Πρόεδρο κ. Κ. Μακρή, νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο μέλος κ. Μαρτάκη, εκπρόσωπο Δήμου ο οποίος ανέφερε ότι: «Σας μεταφέρω αίτημα/εντολή του Δημάρχου Μήλου, να παρθεί απόφαση από την Διοικούσα Επιτροπή, που να ζητείται η έγκριση μετακίνησης του ιατρού κ. Αποστολόπουλου από την Πύλο στη Μήλο και η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ».

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Υπεύθυνη Συντονισμού Επιστ. Λειτουργίας κα Ε. Βαλλά, η οποία ανέφερε ότι: «Σχετικά με το θέμα έχουν γίνει έγκαιρα όλες οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες (σχεδιασμός- έγγραφα αιτήματα κ.λπ.), προκειμένου να πληρωθεί το κενό, που προέκυψε από την μετάθεση του ιατρού, με αποτέλεσμα η 2η ΔΥΠΕ να προβεί σε προκήρυξη 2 θέσεων μονίμων Γεν. Ιατρών».

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος ανέφερε: «Υπενθυμίζω ότι σε όλες τις προηγούμενες αιτήσεις του, ο ιατρός ενεργούσε αυτοβούλως, ποτέ δεν μας ενημέρωνε, ποτέ δεν μας κοινοποιούσε τα σχετικά έγγραφα, ενώ τις αιτήσεις του τις  κατέθετε απευθείας στην Υγειονομική Περιφέρεια.  Για τους ανωτέρω λόγους και επιπλέον επειδή ο ιατρός ανήκει οργανικά στην 6η ΔΥΠε θεωρώ ότι είμαστε αναρμόδιοι ως επιτροπή να αποφανθούμε επί του αιτήματος και το θέμα θεωρείται λήξαν ».

Ο κος Μαρτάκης συμπληρωματικά αναφέρθηκε στην επιστολή της κας Φλώρας Καισαρίτη, για την οποία δήλωσε ότι διαφωνεί και ότι την θεωρεί απαράδεκτη.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η επιστολή αυτή «είναι απαξιωτική, δυσφημιστική και πολύ υποτιμητική για τους ιατρούς, που υπηρετούν στο Κ.Υ.Μ.».

Ο κ. Μαρτάκης κλείνοντας ζήτησε να του αποσταλεί το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης, για να το δημοσιεύσει.

Η συνεδρίαση έλαβε τέλος.

Ο Πρόεδρος Δ.Ε. Κ.Υ. Μήλου

Μακρής Κωνσταντίνος