"Μηλέικα Νέα"

Το ΕΠΑ.Λ. Μήλου σας προσκαλεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου για την παρουσίαση περιβαλλοντικής εργασίας στο πλαίσιο του Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"»,

Η εργασία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη  συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης θα παρουσιαστεί η μαθητική ταινία «Σαν Όνειρο», με θέμα την Αφροδίτη της Μήλου,  που συμμετέχει στο Φεστιβάλ Cineμάθεια 2018-2019.

Τέλος θα πραγματοποιηθεί η Απονομή Απολυτηρίων - Πτυχίων στους αποφοίτους της Γ’ Τάξης.