"Μηλέικα Νέα"

Δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο ο Οδηγός Εφαρμογής της β’ φάσης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο κύκλο του προγράμματος, θα ξεκινήσει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών από τις 15/7/2019 και θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας).

Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων έχει οριστεί η 22/7/2019.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή ή Συμβούλου Έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

*αντικατάσταση κουφωμάτων

*τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

*τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος

*αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης

*αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Το Τεχνικό Γραφείο Μελετών – Τερζάκης Μάνος στον Καρόδρομο Μήλου, αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 6945493077 – 2287023402.

Τερζάκης Μάνος

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολυτεχνείου Κρήτης

www.manosterzakis.gr