"Μηλέικα Νέα"

dimotiko-symvoulio917

Η πρόταση της εταιρείας, που διαχειρίζεται τη μονάδα αφαλάτωσης της Μήλου, για επέκταση της μονάδας, συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, με το Δήμαρχο να βάλλει κατά της εταιρείας, κατηγορώντας τη για εμπαιγμό. Δεδομένων των γνωστών και συχνών προβλημάτων λειψυδρίας, που αντιμετωπίζει η Μήλος, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όταν οι καταναλώσεις, λόγω του αυξημένου πληθυσμού, υπερβαίνουν τις δυνατότητες της μονάδας αφαλάτωσης, η εταιρεία που διαχειρίζεται τη μονάδα αφαλάτωσης του νησιού, “Αιολική Μήλου Α.Ε.”, κατέθεσε πρόταση προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία μάλιστα κοινοποιήθηκε και στον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ν. Σαντορινιό, σχετικά με επέκταση της αφαλάτωσης και τα συνοδά έργα. 

Υλοποίηση έργου υπό όρους 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αναγνώστηκε το αίτημα της εταιρείας, στο οποίο επισημαίνεται, πως “σε συνέχεια της από 31/07/2017 επιστολής της εταιρείας “Αιολική Μήλου”, με θέμα την επέκταση της μονάδας αφαλάτωσης, επανερχόμαστε στο προκείμενο, με σκοπό να σας καταθέσουμε μία πρόταση, σχετικά με την εν λόγω επέκταση, η οποία μπορεί να τύχει ταχύτατης υλοποίησης εφόσον συμφωνηθεί. 

Η εν λόγω πρόταση κινείται σε τέσσερις άξονες:

 α) Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, κατά τουλάχιστον 1.000 κυβικά μέτρα ημερησίως.

 β) Μελέτη και κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού, που συνδέει τη μονάδα αφαλάτωσης με τις κεντρικές δεξαμενές Αη Γιάννη. 

 γ) Εγκατάσταση νέας δεξαμενής αποθήκευσης νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 κυβικών σε δημοτική έκταση που θα υποδειχθεί από το Δήμο Μήλου. δ) Παραχώρηση της μονάδας αφαλάτωσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος στο Δήμο, μετά το πέρας 25 ετών από την προτεινόμενη επικαιροποίηση της υφιστάμενης σύμβασης της προμήθειας πόσιμου ύδατος.

Το ολοκληρωμένο αυτό έργο συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων υποδομής θα μελετηθεί, κατασκευαστεί και χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία “Αιολική Μήλου”. Τα συνοδά έργα υποδομής (καταθλιπτικός αγωγός και δεξαμενή) θα παραχωρηθούν στο Δήμο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Για το σκοπό αυτό, θα συμφωνηθεί η προμήθεια ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας νερού, ανερχόμενης σε 600.000 κυβικά ετησίως. Εφόσον η πραγματική κατανάλωση υπερβεί την ανωτέρω ποσότητα, η τιμή προμήθειας του νερού θα αναπροσαρμοστεί προσαυξανόμενη επί της επικαιροποιημένης συμβατικής της τιμής. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα συζητηθούν με τους εκπροσώπους του Δήμου, εφόσον γίνει κατ’ αρχήν δεκτή η πρότασή μας. 

Σημειώνουμε, ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αδειοδότησης της μονάδας, εκτιμάται σε 9 μήνες. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας άμεση λήψη απόφασης, επί της παρούσας πρότασής μας, ούτως ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση και λειτουργία του έργου πριν τη θερινή αιχμή του 2018. Με την πεποίθηση, ότι καταθέτουμε την πλέον βέλτιστη τεχνικά και πλέον συμφέρουσα για το Δήμο και τους καταναλωτές της Μήλου πρόταση, παραμένουμε στη διάθεσή σας, για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες”. 

Επί της ουσίας εξέταση του ζητήματος 

Από την πλευρά των μελών της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας, πυρά δέχτηκε ο Δήμαρχος Μήλου, κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, καθώς, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, στη συνάντηση-ενημέρωση, που είχε πραγματοποιηθεί, παρουσία των κατοίκων του νησιού, αλλά και των εκπροσώπων της Αιολικής για τα προβλήματα υδροδότησης-αποχέτευσης-απορριμμάτων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συζητηθεί και το συγκεκριμένο αίτημα της εταιρείας, ο Δήμαρχος έδειξε να βρίσκεται κάθετα αντίθετος στην πρόταση αυτή, ενώ εκφράστηκε, όπως σημείωσε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, κ. Καβαλιέρος, “βίαια και υβριστικά στους ανθρώπους της ‘Αιολικής’”.

Επιπλέον, από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μικέλη, σημειώθηκε, πως δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα επί της ουσίας, να τεθούν προτεραιότητες και ιεραρχία στις διαδικασίες, ενώ τονίστηκε, πως θα πρέπει το Δ.Σ. να βρει και να εφαρμόσει μία κοινή πολιτική γραμμή, τουλάχιστον για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως αυτό της λειψυδρίας.

Παράνομη η τροποποίηση όρων της συμφωνίας

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Μήλου, κ. Δαμουλάκης, “δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει ότι υπάρχει μία συμφωνία για το νερό. Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικό. Η συμφωνία για το νερό, αναφέρει, ότι η εταιρεία υποχρεούται να δίνει στο δήμο τις ποσότητες νερού που της ζητάει, να προμηθεύει το Δήμο κατά προτεραιότητα και να μην έχει καμία απολύτως δέσμευση ο Δήμος. Υποχρέωση του Δήμου αποτελούσε να φτιάξει ένα καινούριο δίκτυο από τη δεξαμενή της Πλάκας, δηλαδή να μην πηγαίνει το νερό μέσα από τα κατήφορα και να πηγαίνει μέσα από την καινούρια όδευση, πράγμα που έχει πράξει ο Δήμος 100%. Αυτό το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ολοκληρώθηκε και έχει δημοπρατηθεί η δεύτερη”. Παράλληλα, υπενθύμισε, πως από το Δήμο έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και για την εγκατάσταση δεξαμενής. 

“Άρα η εταιρεία δεν μπορεί να λέει ότι του χρόνου θα μπορώ να παράγω 1.000 κυβικά περισσότερα υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δίνει 4.500 κυβικά και είναι υποχρεωμένη βάσει αυτής της συμφωνίας να μας τα δώσει. Πώς θα τα φέρει, είναι δικό της θέμα”, υποστήριξε. Παρ’ όλα αυτά ενημέρωσε, ότι “εφόσον ήρθε αυτό το αίτημα της εταιρείας, ζήτησα από τις Υπηρεσίες του Δήμου να μας πουν τις απόψεις τους, διότι θα γνωρίζετε, ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στο θέμα του νερού, έχουν βγει καινούριες αποφάσεις, ενώ έχει βγει και καινούριος νόμος, ο οποίος λέει, ότι από δω και στο εξής το νερό ίδια τιμή σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, με δύο παράβολα, το ένα για το περιβάλλον και το άλλο για τους πόρους”. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου απάντησαν, ότι ήδη από το Δήμο ετοιμάζονται τα έργα για την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και εγκατάσταση δεξαμενής. Ταυτόχρονα όμως, η Οικονομική Υπηρεσία γνωστοποίησε, πως ο όρος, που θέτει η εταιρεία, για τροποποίηση των όρων περί προμήθειας ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας νερού και για επανεκτίμηση της τιμής του νερού, “συνιστά τροποποίηση ουσιωδών όρων της συμφωνίας προμήθειας πόσιμου νερού, η οποία σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απαγορεύεται ρητά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη σύναψη νέας σύμβασης”. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τη γνωμοδότηση των δημοτικών υπηρεσιών, ο Δήμαρχος τόνισε πως ο Δήμος Μήλου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμφωνήσει στους όρους της εταιρείας, ενώ τόνισε, πως παρά τους γενικούς κανόνες περί ζήτησης και προσφοράς, η εταιρεία προτίθεται για κάθε κυβικό μέτρο νερού, άνω των 600.000 που προτείνει ως ελάχιστη προμήθεια, να αυξάνει τις τιμές. 

Ο κ. Δαμουλάκης υποστήριξε, πως η εταιρεία προσπαθεί “βάζοντας το τυράκι στη φάκα’” να παρασύρει το Δήμο σε μη νόμιμες πράξεις, ενώ μίλησε για “μία εταιρεία που κάνει τα πάντα να μας ξεγελάσει”, τονίζοντας ότι “δεν δεχόμαστε άλλη κοροϊδία”. Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Μήλου έχει προσπαθήσει και προσπαθεί ακόμη να προσβάλλει τη συμφωνία προμήθειας πόσιμου νερού με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και το πώς αυτή η διαδικασία θα μπορέσει να ευοδώσει, με τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από τη συνεργασία με το συγκεκριμένο φορέα. 

Τέλος, ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία συνόψισε η Αντιδήμαρχος, κ. Ζαμπέτα Τούρλου εισηγούμενη, να υπάρξουν απαντήσεις εκ μέρους της Αιολικής, εφ’ όλης της ύλης, ο Δήμος να αποδεχτεί το τεχνικό κομμάτι της πρότασης, να επικαιροποιηθεί η απόφαση για διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια νερού και τέλος να συσταθεί δημοτική επιτροπή, με μέλη από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, ώστε να αναλάβει την επιτάχυνση των διαδικασιών. Κλείνοντας δε τόνισε, πως “η Αιολική Μήλου οφείλει, αν δεν μπορεί να προβεί σε αύξηση της παραγωγικότητας, αν υπάρχουν τεχνικά ή άλλα θέματα, να μας τα γνωρίσει, διαφορετικά, να εξασφαλίσει για το επόμενο καλοκαίρι επάρκεια νερού, στο μέτρο που έχει ζητηθεί, δηλαδή 4.500-5.000 κυβικά” 

Πηγή : http://www.koinignomi.gr