"Μηλέικα Νέα"

proionta-teba

Τη Δευτέρα 7/3 από τις 11:00 έως 13:00, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, θα πραγματοποιηθεί διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ, προς τους ωφελούμενους.

Η παράδοση των προϊόντων στον ωφελούμενο γίνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης ή άλλου επίσημου εγγράφου απ' όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.

Αν ο ωφελούμενος  δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται και από μέλη της ωφελούμενης μονάδας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους.

Στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία

Τηλ.2287361201

Π. Λουκάκης