"Μηλέικα Νέα"

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας, το Σχολείο μας ανταποκρινόμενο άμεσα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υλοποιεί εδώ και καιρό την ασύγχρονη εκπαίδευση, επιλέγοντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα e-class. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. σας ενημερώσαμε έγκαιρα για την εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τον τρόπο επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών. Αξιοποιήσαμε τη δυνατότητα της μαζικής αποστολής emails από το myschool.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι κάποιοι γονείς δεν έχουν λάβει τις σχετικές ενημερώσεις. Για το λόγο αυτό και για να αποφύγουμε λανθασμένες εκτιμήσεις, σας γνωστοποιούμε ότι η ενημέρωσή σας από τώρα και στο εξής θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ιστότοπο του Γυμνασίου Μήλου (http://gym-milou.kyk.sch.gr/) στην επιλογή ανακοινώσεις.»

Η ομάδα υποστήριξης

Βήχου Αικατερίνη

Πολιτοπούλου Μαρία