"Μηλέικα Νέα"

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών του Γενικού Λυκείου Μήλου (ΓΕ.Λ.) θα γίνεται σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Δευτέρα: 09:35 – 09:45, 10:30 – 10:40 για τους μαθητές του Α1

Τρίτη: 09:35 – 09:45, 10:30 – 10:40 για τους μαθητές του Α2

Τετάρτη: 09:35 – 09:45, 10:30 – 10:40 για τους μαθητές της Β΄ τάξης

Πέμπτη: 09:35 – 09:45, 10:30 – 10:40 για τους μαθητές της Γ΄ τάξης

Επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο και την παραμονή σας στο σχολείο η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική, όπως και η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό (τελευταίου εξαμήνου) ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού τεστ 48 ωρών.

Γενικό Λύκειο Μήλου