"Μηλέικα Νέα"

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το Σχολικό Έτος 2022-23 που θα πάνε στην Α΄ τάξη το Σεπτέμβριο του 2022 θα γίνονται από 1 έως και 18 Μαρτίου 2022.

Ενημερωθείτε για τα σχετικά δικαιολογητικά και τον τρόπο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας: http://dim-adamant.kyk.sch.gr/

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ