Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες Των Κυκλάδων» (ΟΣΥΓΥ) καλωσόρισε το 2022 με έναν νέο ρόλο στην πορεία της, αυτόν του εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Κ2 «Recovery of cultural heritage through higher education-driven open innovation (eCHOing)», με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2022 και συνολική διάρκεια 30 μηνών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί εξ’ ολοκλήρου ελληνική πρωτοβουλία 3 γυναικών από την ΟΣΥΓΥ, το Πανεπιστήμιο Τrondheim και την εταιρεία εκπαιδευτικής καινοτομίας Web2Learn και συναγωνίστηκε εκατοντάδες προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εγκριθεί.

Το eCHOing έχει ως γενικό στόχο να βοηθήσει τα πανεπιστήμια να επανεξετάσουν τη σχέση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής και να γίνουν πιο ευέλικτα ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση σημαντικών τομέων που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, όπως ο πολιτιστικός τομέας. Αποτελεί μια προσπάθεια τα πανεπιστήμια να συμβάλουν στην παροχή καινοτόμων μορφών γνώσης, όπως είναι η Ανοιχτή Καινοτομία στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ωφελήσει πρωτίστως ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές καθώς και μέλη πολιτιστικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων, των εργαζομένων και των εθελοντών, όπως τοπικά μουσεία, δίκτυα χειροτεχνίας, Πολιτιστικοί Σύλλογοι ή Ενώσεις.

Συμμετέχουν οι εξής εταίροι από χώρες της Ευρώπης:

-NTNU, Πανεπιστήμιο Τrondheim

-Πανεπιστήμιο Πίζα Ιταλίας, Santa Annα

-Πανεπιστήμιο Tartu, Viljandi  Culture Academy, Εσθονία

-Πανεπιστήμιο της Sofia, Βουλγαρία

-Web2Learn, μικρομεσαία επιχείρηση

osygy erasmus echoing 2022a

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος https://echoing.eu/ .

Για τη σημασία της συμμετοχής της ΟΣΥΓΥ, η Αντιπρόεδρος και υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Άννας Μαυρουδή δήλωσε:

“Πιστεύουμε στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας για την διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε στο δυναμικό της πολιτιστικής κληρονομιάς για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας με αξιοποίηση της για τη βελτίωση της παιδείας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αειφορία. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες στα νησιά μας  διαχρονικά παράγουν πολιτισμό και ανεκτίμητο πλούτο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. 

Χωρίς όμως ισότιμη πρόσβαση στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς την αναγνώριση ότι είναι η ενεργή και δρώσα κοινωνία των πολιτών που χρειάζεται στήριξη και πρόσβαση σε οικονομικούς και εκπαιδευτικούς πόρους, καθώς και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραγνώρισης της συνεισφοράς των γυναικών και γενικά των πολιτών.

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της σε Συλλόγους και συλλογικότητες, η συσσώρευση του πολιτισμικού κεφαλαίου σε χέρια λίγων “επαγγελματιών” ΜΚΟ ή ειδικών τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε “ταυλανδοποίηση” του πολιτιστικού τομέα, να διευρύνει τις ανισότητες και το ψηφιακό χάσμα και τελικά να αποξενώσει την “κληρονομιά” από τους νόμιμους “κληρονόμους” της. 

Σε αυτό το πρόγραμμα, ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ευρώπη καλούνται να αναστοχαστούν την σχέση τους με μικρούς πολιτιστικούς φορείς, να μεταδώσουν τις γνώσεις τους για τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε αυτούς τους φορείς και να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα. Είναι ένα πιλοτικό έργο για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ευελπιστούμε να αποτελέσει μια τομή για τον εκσυγχρονισμό τους και για την συμβολή τους στην διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών μας.”

Την Τετάρτη, 09/03/2022 θα παρουσιαστεί στους 11 Συλλόγους που συμμετέχουν εθελοντικά οι τρόποι συνεισφοράς τους και τα οφέλη του προγράμματος σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση.