Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

«Στον αέρα βρίσκονται μια σειρά από σημαντικά και αναγκαία για τους δήμους και τις κοινότητες έργα στις Κυκλάδες, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, τα οποία είχαν δρομολογηθεί και ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο από τον Φεβρουάριο του 2018 που ενεργοποιήθηκε, ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη προσδοκία. Το πρόγραμμα αυτό ήταν προϊόν της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης και είναι πρόγραμμα στοχευμένο στις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ:

1. Δεν έχουν ακόμα υπογραφεί οι αποφάσεις ένταξης κρίσιμων έργων ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης, κτιριακών υποδομών, αποκατάστασης ΧΑΔΑ και αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού ύψους 100 εκ €, τα οποία εκκρεμούν προς ένταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Ιούνιο του 2019. Από τον Ιούλιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 ο ρυθμός εντάξεων ημερησίως είχε φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ. Πολλά από αυτά αφορούν νησιά των Κυκλάδων.

2. Δεν έχει γίνει η ένταξη έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ τη στιγμή μάλιστα που η χώρα επιβαρύνεται με πρόστιμα λόγω της καταδίκης από το ΔΕΕ.

3. Δεν έχει γίνει γνωστός ο προγραμματισμός του Υπουργείου για τα κρίσιμα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», αλλά δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της σχετικής Πρόσκλησης ώστε να ενταχθούν.

4. Δεν υπάρχει συντονισμός ενεργειών στον κρίσιμο τομέα της παρακολούθησης των έργων αμέσως μετά την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, ενώ δεν έχουν γίνει ενέργειες για την υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος στη φάση δημοπράτησης και υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

5. Το Υπουργείο δεν έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του αναφορικά με την αξιοποίηση των προϊόντων έκπτωσης από τα συμβασιοποιημένα έργα, καθώς και με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν οι εκπτώσεις προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

6. Έχουν αδικαιολόγητα σταματήσει οι εντάξεις στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έργων που αφορούν στη συντήρηση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες, κλπ. Δεν έχει υπάρξει καν ο προγραμματισμός του Υπουργείου για τις εντάξεις αυτών των έργων.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να υλοποιηθούν απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις, ήταν και παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες αυτές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προχώρησει στη δημιουργία νέων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα «Φιλόδημος», το οποίο είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία από τότε που ξεκίνησε. Εκδόθηκαν συνολικά επτά (7) προσκλήσεις και από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι έχουν ενταχθεί 502 έργα συνολικού προϋπολογισμού € 1.236.438.817,73 (περίπου δηλαδή σε ποσοστό 62% της συνολικής εξειδίκευσης του Προγράμματος).

Πέραν των εντάξεων, το Πρόγραμμα αριθμεί πλέον των 100 δημοπρατημένων έργων και 20 συμβάσεων. Με βάση δε, τον προγραμματισμό ενεργειών των Δικαιούχων (όπως έχει αποτυπωθεί σε σχετική αλληλογραφία μεταξύ της ΜΟΔ ΑΕ και των Δικαιούχων), αναμενόταν έως τις αρχές Νοεμβρίου του 2019 να δημοπρατηθούν πάνω από 30 επιπλέον έργα.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στους Δήμους της χώρας. Ως τέτοιο έχει ήδη αγκαλιαστεί και χαίρει εκτίμησης από όλους τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης και η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση εγκατάλειψής του.

Ενημερώνουμε ότι για το σοβαρό αυτό ζήτημα κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη ερώτηση στη Βουλή, την οποία συνυπογράφουν 42 ακόμα βουλευτές.  Συνημμένη σας αποστέλλουμε την ερώτηση

Νίκος Συρμαλένιος

Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ