Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Ερώτηση για τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών που ασχολούνται με τα τουριστικά επαγγέλματα κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος.  Όπως αναφέρει στην ερώτηση, οι νέοι ηλικιακά επιχειρηματίες με αυξημένα προσόντα κλήθηκαν να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος κατά την διάρκεια της πολύχρονης οικονομικής κρίσης των μνημονίων. Πρόκειται για εκπροσώπους της γενιάς εκείνης που κατά μεγάλο ποσοστό αναγκάστηκε να ξενιτευτεί στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος μιλάει πλέον για τις επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία και οικονομία του brain drain («διαρροή εγκεφάλων»).

Όσοι επέλεξαν να μείνουν, λόγω της παρατεταμένης κρίσης βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων στο να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με αποτέλεσμα να κλείσουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τους. Προς επίλυση αυτού του προβλήματος, ο ΟΑΕΔ με την 2/2019 προκήρυξη του εκπόνησε δράση στήριξης με τίτλο «Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτό-απασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» με επιλέξιμους ΚΑΔ σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων, πλην όσων ρητά ορίζονταν σχετικά.

Το πρόγραμμα στόχευε στην τόνωση της επιχειρηματικότητας μετά από την οικονομική καθίζηση κατά την προηγούμενη δεκαετία και το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τις Κυκλάδες, αυτό σήμαινε ότι πολλοί πτυχιούχοι νέοι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν ξανά, προσφέροντας στην ανάπτυξη και στις τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Σημειώνεται εδώ ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της οικονομίας.

Σήμερα όμως με την πανδημία και την διαφαινόμενη κατάρρευση του εισερχόμενου τουρισμού, πλήθος μικρών επιχειρήσεων βρίσκονται αντιμέτωπες με επικείμενο λουκέτο, καθώς όντας εξαρτώμενες από τον εισερχόμενο τουρισμό, δε μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα τρέχοντα έξοδα τους. Για παράδειγμα, οι ΚΑΔ. 79. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και το σύνολο των υποκατηγοριών του ανωτέρου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οδηγούνται σε παύση εργασιών.

Όπως αναφέρει ο Μηλιός βουλευτής Κυκλάδων:

1.Στα προκηρυχθέντα μέχρι στιγμής κυβερνητικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής δεν υπάρχει πρόβλεψη για νέες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν πρόλαβαν να έχουν τζίρο είτε δεν έχουν προσλάβει ακόμα προσωπικό, λόγω της πανδημίας και της εποχικής τους λειτουργίας.

2.Καθίσταται μη βιώσιμη η λειτουργία τους καθώς οι προβλέψεις για την τουριστική σεζόν φέρουν εξαιρετικά χαμηλά τις τουριστικές εισροές. 

3.Οι τουριστικές επιχειρήσεις βρίσκονται επί της ουσίας εν αναμονή της επόμενης τουριστικής περιόδου του 2021 και εκθέσεις, καθώς και παρόμοιες μορφές προώθησης, βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής ή ακύρωσης, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται επί της ουσίας δυνατότητα κλεισίματος συμβολαίων

4.Υπάρχει το φαινόμενο επιχειρηματίες με διαφορετικό νομό πρώτης κατοικίας και έδρας επιχείρησης να μη μπορούν εδώ και βδομάδες να μεταβούν στην επιχείρηση τους

5.Σημειώνεται ότι, επί της ουσίας, λόγω της προαναφερθείσας εποχικής λειτουργίας και της παντελούς έλλειψης ρευστότητας, οι νέοι επιχειρηματίες οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό

6.Υφίσταται με αυτό το πρόγραμμα ένα συγκεκριμένο εργαλείο ενίσχυσης των νέων επιχειρηματιών και οφείλει η πολιτεία να το προσαρμόσει στις παρούσες συνθήκες, και όχι να αφήσει την επιχείρηση να κλείσει ή να γίνει κόκκινη και μετά να φτιάξει ένα άλλο πρόγραμμα για να στηρίξει τον επιχειρηματία.