Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Με αφορμή τα γεγονότα της βίαιης καταστολής ειρηνικών κινητοποιήσεων των κατοίκων της Τήνου, στις 20/5/2020, οι οποίοι διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί, ψήφισμα με το οποίο καταδικάζουν το συμβάν και θέτουν συγκεκριμένα αιτήματα όσον αφορά την αδειοδότηση αιολικών πάρκων στα νησιά, εξέδωσαν ομοφώνως τα μέλη των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με εξαίρεση τα μέλη της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.

Με το ψήφισμα, το οποίο εισηγήθηκε η Έπαρχος Τήνου και Πρόεδρος του Σώματος, Αναστασία Δεληγιάννη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε χθες, Παρασκευή, με τηλεδιάσκεψη και  συζήτησε για μια ακόμη φορά το εν λόγω θέμα, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, ζητεί επίσης την αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών  εγκατάστασης αιολικών πάρκων μέχρι να εκπονηθεί  ειδικό χωροταξικό σχέδιο, καθώς και την δεσμευτική έγκριση των κατά τόπους αρμοδίων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησής τους.

Σημειώνεται πως το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να εκπροσωπηθεί νομικά ενώπιον του ΣτΕ στις 3/6/2020,  κατά την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης κατά της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα Αιολικά Πάρκα στα νησιά.

Ακολουθεί το κείμενο του ψηφίσματος:

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τα γεγονότα που συνέβησαν στην Τήνο στις 20/5/2020, την παρουσία Αστυνομικής Δύναμης και τη χρήση βίας για την καταστολή  ειρηνικών κινητοποιήσεων των κατοίκων.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στους διωκόμενους κατοίκους του νησιού.

Επαναλαμβάνουμε  ότι ΖΗΤΑΜΕ την αναστολή οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο.

Επικουρικά ΖΗΤΑΜΕ να προστεθεί στη διαδικασία αδειοδότησης αιολικών πάρκων, στα νησιά  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η δεσμευτική έγκριση των κατά τόπους αρμοδίων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.

Εξουσιοδοτούμε την Οικονομική Επιτροπή, στην επόμενη συνεδρίασή της, να αναθέσει σε δικηγόρο να ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ  κατά της εκδοθείσας στις  25.5.2020 Τροποποιητικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα Αιολικά Πάρκα του Ομίλου Κοπελούζου στα τέσσερα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρο, Πάρο, Τήνο, Νάξο) καθώς και να αποφασιστεί,  αν απαιτείται η συνέχιση ή όχι της ασκηθείσας Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της προηγούμενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης εξουσιοδοτούμε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την εκπροσώπησή μας ενώπιον του ΣτΕ στις 3/6/2020 κατά την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης κατά της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τα Αιολικά Πάρκα του Ομίλου Κοπελούζου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την ασφάλεια των συναλλαγών και επενδύσεων, που ειδικά για το Νότιο Αιγαίο είναι ανέφικτη από τη μη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, καθώς και την απλούστευση αδειοδότησης επενδύσεων που να περιλαμβάνει όμως και άλλες επενδύσεις  και όχι μόνο την απλούστευση αδειοδότησης των αιολικών πάρκων.