Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Επιστολή προς τους Δήμους όλων των νησιών των Κυκλάδων απέστειλε η Διοίκηση της Ε.Λ.Μ.Ε. Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ζητώντας τους να μεριμνήσουν οι Δήμοι για τη στέγαση των συναδέλφων στα νησιά των Κυκλάδων, να αξιοποιηθούν τα κτίρια των Δήμων για τη διαμονή Μόνιμων και Αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα νησιά . Στην επιστολή της η Ε.Λ.Μ.Ε. Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ αναφέρει:

«Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως θα γνωρίζετε πλέον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα νησιά των Κυκλάδων, λόγω των αυξημένων ενοικίων και του ιδιαίτερα υψηλού κόστους διαβίωσης στο νησιά των Κυκλάδων, καθιστούν όλο και περισσότερο τη ζωή, το έργο , τη διαβίωση τους όλο και πιο δύσκολη. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις συνεχείς περικοπές μισθών και επιδομάτων αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής και μετακίνησης στην περιοχή των Κυκλάδων δημιουργούνται πλέον συνθήκες που καθιστούν τα νησιά των Κυκλάδων πολύ «δύσκολα» για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Γι αυτό και ως σωματείο των εκπαιδευτικών στις Βόρειες Κυκλάδες (Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων), σας καλούμε να μεριμνήσετε για τη διαμονή και τη στέγαση όλων των συναδέλφων που θα φτάσουν στο νησί τις επόμενες στα νησιά των Κυκλάδων.

Σας καλούμε:

Να διαμορφώσετε κτίρια του Δήμου κατάλληλα για την υποδοχή, τη στέγαση και τη διαμονή συναδέλφων εκπαιδευτικών.

Να μισθώσετε κτίρια για τη διαμονή των συναδέλφων , σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αδιάθετα κτίρια στη διάθεση των Δήμων.

Να χορηγήσετε στους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές, επίδομα στέγασης – σίτισης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο νησί σας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας.»