Κυκλάδες - Νότιο Αιγαίο

Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020 και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς δημόσιου τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
  • Εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα και για τις υπο-δράσεις:

Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

Υπο-δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.)»

Υπο-δράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)»

Υπο-δράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Υπο-δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)»

Υπο-δράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το εάν η πράξη εμπίπτει ή όχι στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων (Καν. (ΕΕ) 1305/2013, Καν. (ΕΕ) 1303/2013, Καν. (ΕΕ) 651/2014) και εάν παράγει ή όχι έσοδα ή/και κέρδη.

Περιοχή εφαρμογής των υπο-δράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Αμοργού, Ανάφης, Άνδρου, Αντιπάρου, Θήρας, Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου, Φολεγάνδρου). Περιοχή εφαρμογής της υπο-δράσης 19.2.6.1.1: Νησιά της περιοχής παρέμβασης με παρουσία εθελοντικών οργανώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01-11-2019.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα συνημμένα της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-cyclades.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, την διαδικασία υποβολής των προτάσεων και συμπλήρωσης των αιτήσεων στήριξης στα γραφεία της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαράκη, Νατάσα Κλήμη και Γεώργιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..