Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ 1, της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α 55 /11-3-2020 ), σας προσκαλώ στις 25 Απριλίου 2020 ημέρα Σάββατο στις 19:30, σε τηλεδιάσκεψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου- Κιμώλου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ ‘ αριθμ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.  

2.Απόφαση παραχώρησης για υλοποίηση λιμενικού έργου στην προβλήτα λιμένα Καμαρών (έγγραφο AEGEAN SPEED LINES )

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου
Διαμαντής Απόστολος