Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Έργα υποδομής τόσο σοβαρά όσο η δημιουργία υδατοδρομίου, δεν μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη τους το περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που θα επιφέρουν στην τοπική κοινωνία ούτε να επιλέγονται χωρίς προηγούμενη αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωσή της.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος σχετικά με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται και αυτές που απαγορεύονται με τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς για τη λειτουργία ενός υδατοδρομίου. Προφανώς δεν αξιολογήθηκε όπως θα έπρεπε από τη Δημοτική Αρχή και όσους ενεπλάκησαν και στο παρελθόν και τώρα.

Στο νόμο 4663/2020 (Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.), διαβάζουμε τα εξής:

1.Άρθρο 3.3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε περιοχή η οποία:

α) έχει καθοριστεί ως αγκυροβόλιο πλοίων ή σκαφών με Κανονισμό Λιμένα, πλην των περιπτώσεων τουριστικών λιμένων.

Από όσο ξέρουμε ο Πλατύς Γιαλός έχει ένα λιμάνι το οποίο είναι αδειοδοτημένο ως αλιευτικό καταφύγιο από την Ε.Ε. και ταυτόχρονα ως διεθνές λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης.

2.Άρθρο 3.3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε περιοχή η οποία:

γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 31/2018 (Α΄ 61), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), με το π.δ. 31/2018 (Α΄ 61),

Στον Πλατύ Γιαλό υπάρχουν λουτρικές εγκαταστάσεις .

Πώς δόθηκε άδεια για να λειτουργήσει στον Πλατύ Γιαλό υδατοδρόμιο αφού έτσι καταπατείται ο νόμος;

3.Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται :

α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,

β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,

Στο “Υδατοδρόμιο” του Πλατύ Γιαλού φαίνεται ότι θα υπάρχουν 4 περιοχές ελιγμών : 3 μέσα στον Πλατύ Γιαλό και 1 στο «μπουγάζι», στην περιοχή ανάμεσα στην Σίφνο και στην Κιτριανή.  Άρα σε όλη αυτή την περιοχή απαγορεύεται ουσιαστικά η αγκυροβόληση πλοίων , η ναυσιπλοία , η κολύμβηση και η αλιεία όλη την ημέρα!!!

Η ΟΜ Σίφνου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δηλώνει την αντίθεσή της στα σχέδια για υδατοδρόμιο στον Πλατύ Γιαλό και συντάσσεται με τους τοπικούς συλλόγους που έχουν αντιδράσει. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για μια τόσο επιδραστική και καταστροφική επιλογή και να αναθεωρήσει πάντα σε συνεννόηση με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Σίφνου