Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

serifos-gymnasio

Την αποκατάσταση, σε συνεργασία με το Δήμο Σερίφου, του οπλισμού του κτιρίου, όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο και Λύκειο της Σερίφου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αποφάσισε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Η επιτακτική ανάγκη βελτίωσης του «σκελετού» του κτιρίου του Γυμνασίου και Λυκείου Σερίφου αναδείχθηκε, μετά τις σοβαρές φθορές που υπέστη το κτίριο, στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος σχολικού έτους, όταν τμήμα του επιχρίσματος αποκολλήθηκε από την εξωτερική πλευρά του σκεπαστού διαδρόμου, που συνδέει τις αίθουσες, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να προσγειωθούν στον προαύλιο χώρο, γεγονός, που είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες σε γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Οξείδωση στο μεταλλικό οπλισμό

Υπενθυμίζεται, πως αμέσως μετά το συμβάν, που όπως είχε δηλώσει τότε, ο Δήμαρχος Σερίφου, κ. Αντώνης Αντωνάκης, οφειλόταν στις έντονες βροχοπτώσεις εκείνης της περιόδου, ανεστάλη η λειτουργία του σχολείου και ανατέθηκε σε συνεργείο η διενέργεια ελέγχων σε όλο το κτίριο και κυρίως σε ό,τι αφορά στα επιχρίσματα, καθώς, όπως είχε επισημάνει ο κ. Αντωνάκης, «με τον καιρό, είτε από ρωγμές, είτε από μικρο-φθορές, απορροφούν υγρασία και κατά συνέπεια παρουσιάζουν φθορές, με σκοπό αν υπάρχει κάποιο άλλο τμήμα επιχρίσματος (σ.σ. σοβά) να αφαιρεθεί, προκειμένου να μην υπάρχει επικινδυνότητα».

Έντονη υπήρξε η αντίδραση εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου και Λυκείου Σερίφου, δεδομένου, ότι, όπως υποστήριζαν, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και μέλη του Συλλόγου είχαν απευθυνθεί προς το Δήμο Σερίφου, ενημερώνοντας για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε το σχολικό κτίριο, χωρίς όμως να έχει υπάρξει καμία παρέμβαση, έως και την αποκόλληση των επιχρισμάτων.

Άμεσα είχε επίσης κινητοποιηθεί και το Επαρχείο Π.Ε. Μήλου, από το οποίο ανατέθηκε σε μηχανικό της Περιφέρειας η εξέταση όλων των φθορών του κτίσματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή του, προκειμένου μαθητές και εκπαιδευτικοί να κινούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Γυμνάσιο και Λύκειο της νήσου Σερίφου, λόγω της παλαιότητάς του (κατασκευή 1987-1988) και της θέσης του, έχει υποστεί ζημιές εξαιτίας της οξείδωσης του σιδηρού οπλισμού του φέροντα οργανισμού του, που είχαν ως επακόλουθο εκτεταμένες αποκολλήσεις επιχρισμάτων και την αποσάθρωση τμημάτων της εξωτερικής σκυροδέτησης δοκών και υποστηλωμάτων. Οι αποκολλήσεις έγιναν εντονότερες κατόπιν των σφοδρών βροχοπτώσεων του φετινού χειμώνα και ως εκ τούτου, τα ανωτέρω, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άμεσων εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο συγκεκριμένο κτίριο.

Σε 10 μήνες η αποκατάσταση

Για την αποκατάσταση του φέροντα οπλισμού του κτιρίου, την ανακατασκευή των επιχρισμάτων και της μόνωσης του δώματος, όπως και τη γενικότερη συντήρηση του κτιρίου, (χρωματισμοί, έλεγχος εγκαταστάσεων κλπ), συντάχθηκε Διαβαθμιδική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερίφου, δεδομένου ότι ο Δήμος Σερίφου δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, τη δημοπράτηση, την υπογραφή της σύμβασης την υλοποίηση του έργου ως διευθύνουσα υπηρεσία και προϊστάμενη αρχή, ενώ ο Δήμος Σερίφου θα εκχωρήσει τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες στην Π.Ν.Αι., καθώς επίσης και την διάθεση, όπου κριθεί απαραίτητο, και το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό.

Η Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας θα ισχύσει από την ημέρα της υπογραφής της και από τους δύο συμβαλλόμενους φορείς και αναμένεται να έχει διάρκεια 30 μήνες. Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση της εκπόνησης και του ελέγχου της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία δημοπράτησης του έργου και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες και κατόπιν, η υλοποίηση του έργου, προβλέπεται να διαρκέσει περί τους 6 μήνες, ήτοι στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς. Τέλος, υπολογίζονται δύο μήνες, μετά την υλοποίηση, για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης και πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση και 18 μήνες, για την οριστική παραλαβή του έργου από το Δήμο Σερίφου.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αναλαμβάνει, αναλυτικά, τη χρηματοδότηση του έργου, με προϋπολογισμό 124.000 ευρώ, τη διάθεση του στελεχιακού δυναμικού και την αμοιβή του, και τη λειτουργία ως υπολόγου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Αντίστοιχα, μέσω της σύμβασης, ο Δήμος Σερίφου αναλαμβάνει τη διάθεση στελεχιακού δυναμικού του, για την επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Περιφέρεια.

Πηγή: koinignomi.gr