Μήλος

Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Νέες χρηματοδοτήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νομό Κυκλάδων από το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του Υπουργού, Αλέξη Χαρίτση, μέσω του Προγράμματος Φιλόδημος.

Οι νέες εντάξεις 58 έργων και μελετών του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 135.922.680,11 €  αφορούν στην υλοποίηση έργων σε όλη τη χώρα, στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αντιπλημμυρικής προστασίας, της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, της αγροτικής οδοποιίας και της ανέγερσης και επανάχρησης δημοτικών κτιρίων, για την κάλυψη βασικών αναγκών (κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων,  προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας κ.ά.).

Ειδικότερα, τα έργα στις Κυκλάδες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, έχουν ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (€)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άνδρου

868.000,00

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Προμήθεια – Εγκατάσταση μονάδων Αφαλάτωσης και Συστήματος ελέγχου δικτύων διανομής νερού Δήμου Ιητών

2.323.576,48

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

Δίκτυα ύδρευσης Δήμου Κιμώλου

2.411.000,00

Δίκτυα αποχέτευσης και αναβάθμιση ΕΕΛ Δήμου Κιμώλου

4.827.885,41

ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης του δικτύου ύδρευσης Ανω Μέρας της Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

805.700,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.236.161,89