Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Mε τη συνδρομή του Δήμου Ιητών αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία αναφορικά με την υλοποίηση του έργου δημιουργίας ψηφιακού ξεναγού γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμώλου.

Δήμος Κιμώλου και Δήμος Ιητών, προχωρούν σε προγραμματική σύμβαση, καθώς ο Δήμος Κιμώλου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που αφορούν στις ενέργειες ελέγχου και θεώρησης της μελέτης «Ψηφιακός ξεναγός γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμώλου», η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020»

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Κιμώλου απευθύνθηκε στο Δήμο Ιητών, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της τεχνικής του υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίζει το Δήμο Φολεγάνδρου στην υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με τον έλεγχο και τη θεώρηση της μελέτης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών στη θέση της διευθύνουσας υπηρεσίας

Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αφορά στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής μελέτης για τον ψηφιακό ξεναγό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας ο Δήμος Ιητών αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Κιμώλου, και ειδικότερα την σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας αναφορικά με τον έλεγχο και τη θεώρηση των μελετών μέχρι και την οριστική παραλαβή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κιμώλου.

Ο Δήμος Κιμώλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ιητών. Επίσης έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του, επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιητών.

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της από τους δύο φορείς και διαρκεί έως και την οριστική παραλαβή των μελετών, με υπολογιζόμενη διάρκεια στους έξι μήνες.

Ανάδειξη της μοναδικής γεωλογίας του νησιού

Υπενθυμίζεται πως το έργο «Ψηφιακός ξεναγός γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμώλου» στοχεύει στην ανάδειξη του γεωλογικού πλούτου του νησιού και των γεωλογικών διαδρομών του μέσω μίας ψηφιακής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές αλλά και με την προβολή του ψηφιοποιημένου περιεχομένου με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας.

Οι επισκέπτες της Κιμώλου θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε γνωριμία με την γεωλογία του νησιού, να μάθουν περισσότερα και παράλληλα να απολαύσουν την περιήγηση τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια έξυπνη εφαρμογή περιήγησης στα γεωλογικά μνημεία της Κιμώλου (app) για κινητές συσκευές σε πλατφόρμες android και iOS. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί τεχνολογίες location based Augmented Reality, μέσω των οποίων θα προσφέρεται επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο προβολής των γεωλογικών σημείων ενδιαφέροντος της Κιμώλου. Παράλληλα. στην εφαρμογή θα προβάλλεται η θέση του χρήστη στο χάρτη μέσω GPS/Αναγνώρισης τοποθεσίας. Έτσι ο χρήστης θα μπορεί να προσανατολιστεί στο χάρτη και να επιλέξει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για να δει τα αξιοθέατα.

Δεδομένου, ότι η Κίμωλος είναι ένα από τα ηφαιστειακά κέντρα του ενεργού ηφαιστειακού τόξου Νοτίου Αιγαίου, τα σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία προτείνονται από την ενταγμένη πράξη και θα προσφέρουν ανάπτυξη δυναμικού ψηφιακού περιεχομένου για την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη, αφορούν στην ανάδειξη:

-των ηφαιστειακών δομών και αγροτικής κληρονομιάς (πώρια, κιμώλια γη),

-της μανιταροειδούς μορφής διάβρωσης στη θέση Σκιάδι (ψηφιακή αναπαράσταση διαδικασίας)

-των μορφών διάβρωσης σε στρώματα κίσσηρης στη θέση Μαυροσπήλια, και λαξευμένων κατασκευών (μονοπάτια, γούρνες, αγροικίες).

Η πράξη είχε συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 50.000 ευρώ, και αποτελείται από 2 υποέργα.

Το υποέργο 1 με προϋπολογισμό: 46.000 ευρώ, αφορά στη συλλογή τεκμηρίωση υλικού – συγγραφή κειμένων εφαρμογών, στην ψηφιοποίηση υλικού – ψηφιακή επεξεργασία – φωτογραφήσεις σημείων ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη app (iOS & Android) εικονικής περιήγησης στις γεωλογικές διαδρομές της Κιμώλου με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και με υπηρεσίες γεωναφοράς, στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κιμώλου, στην πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής, στη μετάφραση του υλικού σε αγγλικά και γαλλικά και στην αναπαραγωγή έντυπου φυλλαδίου σε τρεις γλώσσες.

Το υποέργο 2 έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.000 ευρώ και αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και στην τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου, δεδομένου ότι ο Δήμος δε διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ υποστήριξη παρέχεται επίσης από το Δίκτυο «Δάφνη».

Πηγή: koinignomi.gr

Σχετικό άρθρο: