Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Ένα ακόμη μεγάλο έργο, για την ανάπτυξη των ψηφιακών του υπηρεσιών, εξασφάλισε ο Δήμος Σερίφου, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των δράσεων, στο πλαίσιο του έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων».

Στο πλαίσιο της γενικότερης πρόθεσης της διοίκησης του Δήμου, η Σέριφος να αποκτήσει το εύρος των υπηρεσιών αυτών, που θα την καταστήσουν «έξυπνο» νησί, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, αλλά και την απλούστευση και επίσπευση της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και πολίτη, ένα ακόμη μεγάλο βήμα γίνεται, μετά και την χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενός εύρους ψηφιακών υπηρεσιών, που αφορούν σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, των επισκεπτών, αλλά και της λειτουργίας του Δήμου Σερίφου.

Άλλωστε, όπως έχουν τονίσει, τόσο ο Δήμαρχος Σερίφου, κ. Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, όσο και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικός, κ. Στυλιανός Λιβάνιος, η ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Σερίφου, μέσω της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων εργαλείων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, αποτελεί προτεραιότητα και όραμα της δημοτικής αρχής, έχοντας μάλιστα ήδη καταφέρει σημαντικά άλματα στον τομέα αυτό από την ανάληψη των καθηκόντων της έως σήμερα.

Αντικείμενο του έργου, του οποίου τη χρηματοδότηση, ύψους 575.728 ευρώ, ενέκρινε ο αν. Υπουργός Εσωτερικών, είναι η προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων Πολιτικής Προστασίας, εντοπισμού πυρκαγιάς, ευφυών εφαρμογών έξυπνων πόλεων, καθώς και συστημάτων αποστείρωσης χώρων, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Επιπλέον, στην πράξη περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και των δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων της Σερίφου, ενόψει της λειτουργίας των εφαρμογών που θα προκύψουν από το έργο.

serifos smart city 2021

«Έξυπνες» εφαρμογές πολιτικής προστασίας

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος θα είναι σε θέση να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο τους πολίτες για φυσικές ή άλλες καταστροφές (πχ. πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς κλπ.). Η ενημέρωση πραγματοποιείται από στελέχη του δήμου, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η εφαρμογή θα παρέχει σε περίπτωση κρίσης σαφείς οδηγίες στους πολίτες για το που και πως να κατευθυνθούν (π.χ. οδηγίες για τα κοντινότερα σημεία περίθαλψης σε περίπτωση ψύχους ή καύσωνα). Θα μπορεί να ενημερώνει τους πολίτες και να αποστέλλει ειδοποιήσεις διαφορετικού περιεχομένου σε κάθε περιοχή που έχει επιλέξει ο πολίτης. Έτσι, για παράδειγμα, ο Δήμος θα έχει σαφή ενημέρωση για το ποιοι δημότες έχουν ειδοποιηθεί και ποιοι όχι, καθώς και που έχει προταθεί να κατευθυνθεί κάθε ομάδα Δημοτών.

Μία ακόμη εφαρμογή για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας αφορά στην προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών.

Ειδικότερα, θα τίθενται στη διάθεση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Δήμου ασύρματοι και αυτόνομοι ενεργειακά ανιχνευτές της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίοι θα παρουσιάζουν αντοχή στην υπέρμετρη αύξηση της θερμοκρασίας. Θα διασπείρονται στην έκταση που επιθυμεί να παρακολουθεί ο Δήμος, θα τοποθετούνται πάνω σε δέντρα, μεταφέροντας έτσι την πληροφορία από την πηγή της, σε πραγματικό χρόνο.

Οι ανιχνευτές θα εμφανίζουν σε έναν live χάρτη την κατάσταση σχετικά με την ύπαρξη ή μη πυρκαγιάς (ανίχνευση της συγκέντρωσης του CO2 και της θερμοκρασίας), καθώς και την κατεύθυνση και ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Όταν ανακύπτει ζήτημα, οι ανιχνευτές θα αλλάζουν χρώμα σε πραγματικό χρόνο στο χάρτη και έτσι θα διασφαλίζεται αφενός η εγκυρότητα της πληροφορίας (θα αλλάζουν χρώμα όλοι οι ανιχνευτές από όπου θα περνά η πυρκαγιά) και αφετέρου η αμεσότητα ως προς την αντίδραση. Παράλληλα μέσω τοπικού δικτύου wifi θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση - προειδοποίηση στους πολίτες που θα βρίσκονται στην περιοχή. Το τοπικό δίκτυο wifi θα αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής από τον Ανάδοχο και θα λειτουργεί ακόμη και στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας ή διακοπής του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Νέα συστήματα στη μάχη κατά του Covid-19

Ένα ακόμη υποέργο της πράξης, αφορά στην προμήθεια συστήματος αποστείρωσης χώρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στον Δήμο Σερίφου. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά σε οκτώ (8) συστήματα αποστείρωσης χώρων με χρήση Φωτιστικών UV-C ακτινοβολίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19.

Υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και βοήθειας στο σπίτι

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί υπηρεσία υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων θα είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας που θα στοχεύει στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι τους, ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή που θα μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, να ενισχύσει την ανεξαρτησία, να ανιχνεύσει και να αποτρέψει  επικίνδυνες καταστάσεις.

Θα υλοποιείται με την 24ωρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω της προμήθειας:

  • • συσκευών κατ’ οίκον παρακολούθησης με κουμπί πανικού,
  • • συσκευών με κουμπί πανικού και με ανίχνευση πτώσης

Επιπλέον, θα λειτουργεί με τη μορφή υπηρεσίας Κέντρο 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης και Δράσης με τις απαραίτητες υποδομές και προσωπικό.

Ηλεκτρονική διαχείριση οδοφωτισμού

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εφαρμογή μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διαχείριση του δικτύου οδοφωτισμού και η παρακολούθηση βλαβών σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής θα είναι δυνατή η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας ενός φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, καθώς και η ελάττωση ή η αύξηση της φωτεινότητάς τους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον, είναι δυνατός ο προγραμματισμός λειτουργίας για το επιθυμητό χρονικό διάστημα και η παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας (τάση, ένταση, κατανάλωση κ.λπ) σε πραγματικό χρόνο.

Αποτύπωση σημείων και διαδρομών ενδιαφέροντος

Προβλέπεται επίσης ανάπτυξη εφαρμογής με ενσωματωμένο ψηφιακό χάρτη, μέσω της οποίας δήμος θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αποτυπώσεις σημείων, επιφανειών και διαδρομών ενδιαφέροντος εντός των ορίων του. Οι εν λόγω αποτυπώσεις θα μπορούν να έχουν τουριστικό χαρακτήρα (sightseeing κ.λπ), περιβαλλοντικό χαρακτήρα (π.χ. αποτυπώσεις ιστών φωτισμού, κάδων, δέντρων κ.λπ), απογραφικό χαρακτήρα (π.χ. αποτυπώσεις περιουσιακών δεδομένων όπως πλατείες, σχολεία, πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι, περίπτερα κ.λπ) ή οποιαδήποτε άλλο «θεματικό» χαρακτήρα επιθυμεί ο δήμος.

Μία ακόμη εφαρμογή, θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα να δημιουργήσει δικές του διαδρομές ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, μέσω της εν λόγω εφαρμογής, ο διαχειριστής θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα ομάδα διαδρομών, να την ονοματίσει και να της ορίσει όλα τα διακριτικά της (είδος γραμμής, εικονίδια σημείων ενδιαφέροντος πάνω στην διαδρομή κ.λπ). Στην συνέχεια θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει διαδρομές με δυναμικό τρόπο πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, καταχωρίζονται το πλήθος των σημείων που την απαρτίζουν. Για κάθε σημείο θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μεταδεδομένων (π.χ. κείμενο, φωτογραφία, σημείο στο χάρτη, συνημμένα αρχεία κ.λπ), ανάλογα με την αρχικοποίηση που θα έχει προηγηθεί για την συγκεκριμένη ομάδα σημείων, δηλαδή για την συγκεκριμένη διαδρομή.

Ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Ο ανάδοχος θα αποτυπώσει δυναμικά ένα πλήθος από σημεία και διαδρομές για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργήσει μια ομάδα διαδρομών, η οποία θα περιλαμβάνει εντοπισμένη πληροφόρηση για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές ΑΜΕΑ εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Σερίφου. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσει γεωγραφική αποτύπωση όλων των δημόσιων σημείων πρόσβασης όπως ράμπες σε πεζοδρόμια, ράμπες σε δημόσια κτήρια, ειδικοί ανελκυστήρες, ειδικές τουαλέτες και αποδυτήρια, υποδομές εξυπηρέτησης αθλητικών και κολυμβητικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσει γεωγραφική αποτύπωση του συνόλου των ιδιωτικών χώρων δημόσιας πρόσβασης, όπως ράμπες και ειδικές τουαλέτες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικά όργανα και ειδικά αποδυτήρια σε γυμναστήρια κ.λπ.

Ψηφιακός τουριστικός οδηγός

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Σερίφου παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα, με υψηλής ποιότητας παροχές και υπηρεσίες. Αντικείμενο της παρούσας εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού, με στόχο την ενίσχυση του brandname: «VisitSerifos». Ο εν λόγω τουριστικός οδηγός θα είναι πολύγλωσσος (τουλάχιστον σε ελληνικά και αγγλικά), δυναμικός και θα διαθέτει πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): καταλύματα, πισίνες, συνεδριακές αίθουσες, παραλίες, μονοπάτια, αθλητικές υποδομές, αρχιτεκτονική, αξιοθέατα, τέχνη κ.λπ.

Η εφαρμογή θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά και επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα.

Σύστημα online διαχείρισης μαρίνων

Τέλος, προβλέπεται μια διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας ο Δήμος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, όλες τις λειτουργίες των μαρίνων. Η εφαρμογή θα διαθέτει ψηφιακή αποτύπωση των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στις μαρίνες του Δήμου και θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτές. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται «επιτόπια» από στελέχη του δήμου, μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η εφαρμογή θα μπορεί να αντλεί στοιχεία (περιγραφικά ή οικονομικά) από την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης του δήμου, χωρίς ωστόσο να δίνει δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων αυτών.

Πηγή: koinignomi.gr