Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, επτά ακόμη έργα ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου σε νησιά των Κυκλάδων εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΠΑΑ 2014 – 2020», με συνολικό προϋπολογισμό  350.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ αυτών εντάχθηκε το έργο: Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού -Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών (προϋπολογισμού 50.375,00)

Το έργο αφορά την αντικατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανση με βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η νέα νομοθεσία για τον Καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών πεζοπορικών μονοπατιών. Επομένως, απαιτείται η προμήθεια και τοποθέτηση νέων Πινακίδων Υποδοχής, Πινακίδων Ενημέρωσης και Πινακίδων Κατεύθυνσης, Πληροφοριακών Πινάκων. Επιπλέον, θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων Τύπου Αναλόγιο με γραφή Braille και απεικόνιση του ανάγλυφου του νησιού (τεχνική 3Dprinting) για την προσβασιμότητα της πληροφορίας από άτομα με προβλήματα όρασης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση Μεταλλικών Πινακιδίων Επιβεβαίωσης Κατεύθυνσης με αποσπώμενο βέλος αντί της εφαρμογής χρώματος που υπήρχε μέχρι τώρα με στόχο την αποτελεσματικότερη όραση των σημάτων από τους χρήστες των γεωπολιτισμικών διαδρομών. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σερίφου.