Μήλος

dimos-logo2016

Με 36 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Δευτέρα 31/10 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τα δρομολόγια των αεροπορικών αερογραμμών

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Εξέταση πρότασης λειτουργίας γραφείου ΟΑΕΔ στον Δήμο

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : «Έγκριση Συμβατικών Τευχών και Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μήλου”»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δράσεις Βελτίωσης των Παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π.Ε. Μήλου με έδρα το Δήμο Μήλου» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ (ΜΙS) 5001913

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο :Πιστοποίηση της νήσου Μήλου ως Αειφόρου Τουριστικού Προορισμού

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 7ο : Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 01/11/2016 έως 31/5/2017 λεωφορείων στην άγονη υπεραστική γραμμή νήσου Μήλου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 8ο : Συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Mayors Αdapt

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 9ο : Συμμετοχή του Δήμου στην Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 10ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2017

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση υποδομών κτιρίου παιδικού σταθμού Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο : ΄Εγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών κτιρίου παιδικού σταθμού Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2016

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 14ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων για την κατασκευή του έργου “Διάνοιξη οδού από Δημοτικό Σχολείο Μήλου έως Χαλικιά”.

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 15ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στον αύλειο χώρο του σχολείου Αδάμαντα»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 16ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Συντήρηση- Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 17ο : Παράταση παραχώρησης χώρου για την Ανακύκλωση

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 18ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2017

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 19ο : 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο : Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2016

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 21ο : Έγκριση ανατροπής – αποδέσμευσης πιστώσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 22ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεμβρανών Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 23ο : Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 24ο : Ορισμός εκπροσώπων για τις Τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 25ο : Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 26ο : Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 27ο : Ορισμός εκπροσώπων για τις Τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 28ο : Διακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών ΔΚ Αδάμαντα

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 29ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 30ο : Καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής παιδιών για το ΚΔΑΠ

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 31ο : Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Βελτίωσης των παρεχόμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών – Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στην Π. Ε με έδρα το Δήμο Μήλου»

Εισηγητής : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 32ο : Τροποποίηση μελών ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 33ο : Τροποποίηση μελών ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 34ο : Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων για εξωσχολικές δραστηριότητες

Εισηγητής : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 35ο : Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος

Θέμα 36ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Δημοφιλή

 • Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Μήλου παρουσία των τριών βουλευτών των Κυκλάδων +

  Με εισηγήσεις των τριών βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, Αντώνη Συρίγου και Νίκου Μανιού, πραγματοποιήθηκε χθες 2/5 με Περισσότερα
 • Δημοτικές Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα Μήλου (LIVE) +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου,η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», θα σας μεταδώσει Περισσότερα
 • Μην χάσετε τις νέες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από την Πέμπτη 9/4 μέχρι τη Μ.Τρίτη! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2020: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινίασαν πέρυσι μία νέα προσπάθεια στο μείζον πλέον θέμα της ανεύρεσης προσωπικού απο τουριστικές επιχειρήσεις της Μήλου για Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές 2019 - Τα Τελικά Αποτελέσματα Μήλου +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου, η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», Περισσότερα
 • Ανακοίνωση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μήλος για Όλους» +

  Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Μήλος για όλους» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη του Βασιλείου ανακοινώνει τους υποψήφιους δημοτικούς Περισσότερα
 • Κομμωτική φαντασία και styling στο νέο Marina Hair & Beauty στη Μήλο! (PHOTOS) +

  Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ομορφιάς, το κομμωτήριο Marina Hair & Beauty στη Μήλο αποτελεί την κορυφαία πρόταση στην περιποίηση Περισσότερα
 • 1
 • 2