Μήλος

Δήμος Μήλου

Προσλήψεις συμβασιούχων – Θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου

Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιεύθηκαν την 22α Ιουνίου για την έγκριση της σύναψης συνολικά 1.307 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η 2η απόφαση που περιλαμβάνει τη Μήλο, με αριθμ. 38446/19.6.2020 Υ.Α. αφορά την έγκριση σύναψης 537 συμβάσεων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μήνες κατά περίπτωση και 43ΣΜΕ για χρονικό διάστημα έως 1 έτος,σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αφορά τους Δήμους: Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Βυρωνος, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ιλίου, Μοσχάτου-Ταύρου

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Μήλου την Δεύτερα 22/6 - Αναλυτικά τα θέματα

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

1. Προτάσεις για διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

2. Συζήτηση θεμάτων επικαιρότητας

3. Απολογισμός δράσεων της Επιτροπής

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν, η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης & διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην Πλάκα!

Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφάσισε ο Δήμος Μήλου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε την πρόσκληση του θέματος, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

Η πρόσκληση αυτή αφορά μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης από τον Δήμο Μήλου

Ο δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Μήλου. Τα ακίνητα , ανά περιοχή πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ): Ακάλυπτη έκταση από 500,00 τ.μ. έως 800,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται με επαρχιακή οδό λιμάνι Αδάμαντα – Αλυκές – Άγιος Ιωάννης

Β) ΑΔΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ): Ακάλυπτη έκταση από 3000,00 τ.μ. έως 4000,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Γ) ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): Ακάλυπτη έκταση από 500,00 τ.μ. έως 700,00 τ.μ., η οποία θα πρέπει να εφάπτεται

Δ) ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΝΑΛΑ): Ακάλυπτη έκταση από 900,00 τ.μ

Περισσότερα...

Ευχές Δημάρχου Μήλου για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Εύχομαι στις μαθήτριες και τους μαθητές μας καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τους! Να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να θέτουν πάντα υψηλούς στόχους, διεκδικώντας τα όνειρα τους.

Επίσης, ευχομαι σε γονείς και εκπαιδευτικούς να δουν τους κόπους των παιδιών να δικαιώνονται σε αυτή την πρώτη και μεγάλη διαγωνιστική δοκιμασία της ζωής τους, να στηρίξουν τις αποφάσεις των μαθητών και να θυμούνται ότι οι επιλογές των παιδιών καθοδηγούνται μόνο από τα όνειρα τους και όχι από τους γονείς. Πρέπει να αγκαλιάσουν οποιαδήποτε προσπάθεια, υψηλής ή χαμηλής βαθμολογίας. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως η ζωή τους δεν κρίνεται από ένα αποτέλεσμα πανελλαδικών εξετάσεων.

Ως Δημοτική Αρχή

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Αδάμαντα την Παρασκευή 19/6 - Αναλυτικά τα θέματα.

Η Δημοτική Κοινότητα Αδάμαντα σας καλεί όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 20.00 (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.2 Ν.4555/2018) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την Κυριακή 14/6 – Αναλυτικά τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 14/06/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ

Περισσότερα...

Δράσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του

Περισσότερα...

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου ευχαριστεί Χορηγούς & Εθελοντές

Ο Δήμος Μήλου, μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών που αποτελείται από το Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, το  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το «Κέντρο Κοινότητας» παρέχει αδιάλειπτα υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 3 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Ψυχολόγο παρέχει ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, βοήθεια για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, παραπομπές σε αιτήματα κ.α.

Οι ως άνω υπηρεσίες υποστηρίζονται, με στόχο ένα ολιστικό θετικό αποτέλεσμα, από Επιχειρήσεις, Συλλόγους, Ιατρούς και Εθελοντές που ουδέποτε

Περισσότερα...

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου την Κυριακή 7/6 – Αναλυτικά τα θέματα.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 07η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 07/06/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ

Περισσότερα...

Δημοφιλή

 • Μην χάσετε τις νέες μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου μέχρι 9 Ιουλίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2020: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινίασαν πέρυσι μία νέα προσπάθεια στο μείζον πλέον θέμα της ανεύρεσης προσωπικού απο τουριστικές επιχειρήσεις της Μήλου για Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • 1
 • 2