Δήμος Μήλου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του έργου της αγροτικής οδοποιίας για τη Μήλο, συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 €, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», πρόσκληση IV στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Αφορά σε τσιμεντόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε δεκαεννέα (19) περιοχές του Δήμου Μήλου. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στην κοινότητα Μήλου (στις περιοχές  Εμπουριός, Αγκάθια, Αγ. Ελεούσα, Τρειάδες, Προβατά, Παπατακόνι, Φυροποταμός και Πλάθιενα), στην κοινότητα Τρυπητής (στις περιοχές Σωτήρα, Κάμπος-Παλιά Χώρα και Ντούβαρι), στην  Κοινότητα  Πέρα Τριοβασάλου (στις περιοχές Μικρό Αρχοντιμιό, Βουβάδο, Γιάτρισσα και Λειβάδια), στην κοινότητα Τριοβασάλου (στις περιοχές Δύο Σπηλιές, Χόντρη Ραχή και Πάχαινα-Κάμπια) και στην Κοινότητα Αδάμαντα στην περιοχή Περιβόλια. 

Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τμημάτων του έργου:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

Πρόκειται για εννέα (9) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Περιοχή Εμπουριού.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση (κατηφόρα Αγ. Μαρίνας) μήκους 1.250,00 μ. πλάτους 4,50 μ.  πάχους 0,15 μ. και τοποθέτηση αγωγών όμβριων εγκάρσια στο οδόστρωμα.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση (Ριβάρι) μήκους 50,00 μ. πλάτους 4,50 μ. και πάχους  0,15 μ.

Περιοχή Αγκάθια.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 : επίχωση μήκους 700,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους  0,15 μ.

Περιοχή Αγ. Ελεούσας.

Τμήμα 1 :  επίχωση χωρίς μηχανικά μέσα σε μήκος 60,00 μ.

Περιοχή Τριάδων.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 60,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 285,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 3 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 60,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 4 :  επίχωση  μήκους 500,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Προβατά.

Τμήμα 1 :  επίχωση χωρίς μηχανικά μέσα σε μήκος 200,00 μ. 

Περιοχή Παπατακόνι.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 200,00 μ. πλάτους 5,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Φυροποταμός.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 150,00 μ. πλάτους 4,50 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Πλάθιενα.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση  μήκους 295,00 μ. πλάτους 5,25 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Πλακωτά.

Τμήμα 1 :  επίχωση  μήκους 100,00 μ. πλάτους 4,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  επίχωση  μήκους 1000,00 μ. πλάτους 4,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

Πρόκειται για τρείς (3) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Περιοχή Σωτήρας.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου μήκους 750,00 μ.

Περιοχή Κάμπος (Παλιά Χώρα).

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Ντούβαρι.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση μήκους 15,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 3 :  τσιμεντόστρωση μήκους 242,00 μ. πλάτους 3,10 μ. και πάχους 0,15 μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Πρόκειται για τέσσερεις  (4) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Περιοχή Μικρού Αρχοντιμιού.

Τμήμα 1 : τσιμεντόστρωση μήκους 35,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 : τσιμεντόστρωση μήκους 270,00 μ. πλάτους 3,50 μ. και πάχους 0,15 μ. και τοποθέτηση αγωγών όμβριων εγκάρσια στο οδόστρωμα.

Περιοχή Βουβάδο

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Γιάτρισσας.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Λειβάδια.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 20,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση μήκους 78,00 μ. πλάτους 2,90 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 3 :  τσιμεντόστρωση μήκους 33,00 μ. πλάτους 2,70 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 4 :  επίχωση  μήκους 540,00 μ. πλάτους 3,70 μ. και πάχους 0,10 μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

Πρόκειται για τρεις  (3) περιοχές οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Περιοχή Δύο Σπηλιές.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 86,00 μ. πλάτους 3.40 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 2 :  τσιμεντόστρωση μήκους 120,00 μ. πλάτους 3,50 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 3 :  τσιμεντόστρωση μήκους 170,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 4 :  τσιμεντόστρωση μήκους 100,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 5 :  τσιμεντόστρωση μήκους 170,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

                 τσιμεντόστρωση μήκους 60,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Τμήμα 6 :  τσιμεντόστρωση μήκους 50,00 μ. πλάτους 3,00 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Χοντρή Ράχη.

Τμήμα 1 :  τσιμεντόστρωση μήκους 445,00 μ. πλάτους 4,20 μ. και πάχους 0,15 μ.

Περιοχή Πάχαινας.

Τμήμα 1 :  επίχωση χωρίς μηχανικά μέσα σε μήκος 280,00 μ. 

Τμήμα 2 :  επίχωση χωρίς μηχανικά μέσα σε μήκος 250,00 μ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

Πρόκειται για μία (1) περιοχή η οποία αναλύεται ως εξής:

Περιοχή Περιβόλια.

Τμήμα 1 :  επίχωση χωρίς μηχανικά μέσα σε μήκος 250,00 μ.