Δήμος Μήλου

Βαρύ πρόστιμο καλείται να πληρώσει επιχείρηση στην Πλάκα για αυθαίρετη κατάληψη 19,46 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί.

Ο Δήμος Μήλου αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 1.946,00 € (χίλια εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ), σε βάρος της επιχείρησης.

Δείτε την απόφαση και περισσότερα στοιχεία εδώ…