Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής σε συνεδρίαση την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων"

1.Αποτίμηση πρόσφατων τουριστικών εκθέσεων

2.Κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου για το 2020

3.Επιλογή συμβούλου σε θέματα τουριστικής προβολής

4.Έκδοση Γεωλογικού και Ηφαιστειολογικού Οδηγού