Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής σε συνεδρίαση την Δευτέρα 12/10/2020 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

1.Θέματα τουριστικής προβολής

2.Εξέλιξη θεμάτων ηλεκτρονικής προβολής

3.Προετοιμασία για την επόμενη τουριστική περίοδο

4.Συζήτηση θεμάτων επικαιρότητας