Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 24η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Εξωραϊστικού Συλλόγου Φυροποτάμου.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για εισήγηση μίσθωσης χώρων στάθμευσης.

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήματος Δημότη.

Μήλος, 20/02/2023

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ