Δήμος Μήλου

Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μήλου καλούνται να προσέλθουν στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου Μήλου την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης σίτισης αδέσποτων ζώων και λήψης μέτρων για την καθαριότητα και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μήλος, 14/11/2022

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ