Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί, στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑ ΗΛΙΑ.

2) ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ.

3)  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΦΟΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Ο.Ε..

4)  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “VERINA”.

5) ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗ.

Μήλος, 07/07/2022

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ