Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ αρ. Δ1α / ΓΠ οικ.22206 / 15.04.2022 / ΦΕΚ Β’ 1882], στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 3η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εξέταση αιτημάτων χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

2) Εισήγηση τοποθέτησης κατόπτρου

Μήλος, 30/05/2022

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ