Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την 23η του μηνός Μαΐου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Ξυδού Θωμαΐδα.

ΘΕΜΑ 2: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Ψαθά Στυλιανό.

ΘΕΜΑ 3: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Κυπραίο Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 4: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην SFRATI K RRODHE T KAI ΣΙΑ Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον Τραπατσέλη Νικόλαο.

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Πουλάκη Ηλία για τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή.

Μήλος, 17/05/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ